Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{1\frac{2}{3}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{1\frac{2}{3}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{1\frac{2}{3}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[2]{\frac{7}{28}}=\style{}{\frac{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{144}{121}}= \style{}{\frac{12}{11}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{11}}\approx \style{}{1.0909}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{216}}= \style{}{\frac{5}{6}} \approx \style{}{0.8333}$$$$\sqrt[2]{11\frac{27}{24}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6984}}{24}}\approx \style{}{3.4821}$$$$\sqrt[6]{5\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[6]{6}}{1}}\approx \style{}{1.348}$$$$\sqrt[3]{14\frac{4}{4}}=\style{}{\sqrt[3]{15}}\approx \style{}{2.4662}$$$$\sqrt[2]{\frac{4744}{361}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{1186}}{19}}\approx \style{}{3.6251}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[2]{\frac{225}{196}}= \style{}{\frac{15}{14}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{14}}\approx \style{}{1.0714}$$$$\sqrt[2]{\frac{121}{169}}= \style{}{\frac{11}{13}} \approx \style{}{0.8462}$$$$\sqrt[3]{4\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{605}}{5}}\approx \style{}{1.6915}$$$$\sqrt[3]{\frac{1700}{1700}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[3]{2\frac{3}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{325}}{5}}\approx \style{}{1.3751}$$$$\sqrt[2]{27\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{21}{4}} = \style{}{5} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[2]{\frac{23}{12}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{276}}{12}}\approx \style{}{1.3844}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{\frac{12}{75}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[4]{360\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{361}}{1}}\approx \style{}{4.3589}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{3}}= \style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$$$\sqrt[3]{\frac{1296}{1}}=\style{}{\frac{6\sqrt[3]{6}}{1}}\approx \style{}{10.9027}$$$$\sqrt[1]{\frac{300}{2}}\style{}{=150}$$$$\sqrt[1]{\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[1]{\frac{100}{49}}= \style{}{\frac{100}{49}} = \style{}{2} \frac{\style{}{2}}{\style{}{49}}\approx \style{}{2.0408}$$$$\sqrt[1]{\frac{7}{10}}= \style{}{\frac{7}{10}} $$$$\sqrt[3]{\frac{22}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{22}}{2}}\approx \style{}{1.401}$$$$\sqrt[2]{\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$$$\sqrt[3]{\frac{81}{192}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{6}{96}}=\style{}{\frac{1}{16}}$$$$\sqrt[3]{-125\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{-126}}{1}}\approx \style{}{-5.0133}$$$$\sqrt[3]{\frac{8}{729}}= \style{}{\frac{2}{9}} \approx \style{}{0.2222}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[1]{\frac{49}{9}}= \style{}{\frac{49}{9}} = \style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}\approx \style{}{5.4444}$$$$\sqrt[2]{\frac{140}{35}}\style{}{=2}$$