Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{20}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{50}}{10}}\approx \style{}{0.3684}$$$$\sqrt[3]{2\frac{1}{2}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{20}}{2}}\approx \style{}{1.3572}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{64}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{9}{16}} $$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[8]{\frac{5}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{405}}{3}}\approx \style{}{0.706}$$$$\sqrt[1]{\frac{17}{4}}= \style{}{\frac{17}{4}} = \style{}{4} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{600}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{6}}{60}}\approx \style{}{0.0408}$$$$\sqrt[5]{\frac{1}{32}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[2]{3\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{7}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[4]{3\frac{1}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{49}}{2}}\approx \style{}{1.3229}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[4]{\frac{1299}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{1299}}{1}}\approx \style{}{6.0035}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[2]{\frac{72}{50}}=\style{}{\frac{6}{5}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$$$\sqrt[2]{\frac{20}{180}}=\style{}{\frac{}{3}}\approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{49}}= \style{}{\frac{4}{7}} \approx \style{}{0.5714}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{81}}= \style{}{\frac{2}{9}} \approx \style{}{0.2222}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{9}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{5\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{7}{3}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{2.3333}$$$$\sqrt[1]{\frac{4513862373}{37}}= \style{}{\frac{4513862373}{37}} = \style{}{121996280} \frac{\style{}{13}}{\style{}{37}}\approx \style{}{121996280.3514}$$$$\sqrt[1]{\frac{24781468985}{37}}= \style{}{\frac{24781468985}{37}} = \style{}{669769432} \frac{\style{}{1}}{\style{}{37}}\approx \style{}{669769432.027}$$$$\sqrt[1]{\frac{18}{98}}=\style{}{\frac{9}{49}}\approx \style{}{0.1837}$$$$\sqrt[2]{\frac{29}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{29}}{5}}\approx \style{}{1.077}$$$$\sqrt[2]{\frac{2}{8}}=\style{}{\frac{}{2}}$$$$\sqrt[2]{1\frac{4}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{29}}{5}}\approx \style{}{1.077}$$$$\sqrt[3]{3\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{4}}{1}}\approx \style{}{1.5874}$$$$\sqrt[4]{4\frac{17}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{375}}{3}}\approx \style{}{1.4669}$$$$\sqrt[1]{1\frac{400}{169}}= \style{}{\frac{400}{169}} = \style{}{2} \frac{\style{}{62}}{\style{}{169}}\approx \style{}{2.3669}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{196}}= \style{}{\frac{9}{196}} \approx \style{}{0.0459}$$