Mnożenie ułamków

Jak mnożyć ułamki o takich samych lub różnych mianownikach?

Mnożenie ułamków jest bardzo proste. Wystarczy pomnożyć liczniki i mianowniki wszystkich ułamków. Nie ma znaczenia czy mianowniki są takie same, czy różne.

$$ \Huge{\frac{\class{moro}{a}}{\class{violet}{b}}\cdot\frac{\class{orange}{c}}{\class{blue}{d}}= \frac{\class{moro}{a}\cdot\class{orange}{c}}{\class{violet}{b}\cdot\class{blue}{d}}}$$

Przykład 1. $$ \huge{\frac{\class{moro}{2}}{\class{violet}{3}}\cdot\frac{\class{orange}{4}}{\class{blue}{5}}= \frac{\class{moro}{2}\cdot\class{orange}{4}}{\class{violet}{3}\cdot\class{blue}{5}}=\frac{\class{violet}{8}}{\class{violet}{15}}}$$ Przykład 2. $$ \huge{\class{moro}{2}\frac{\class{moro}{3}}{\class{violet}{4}}\cdot\frac{\class{orange}{5}}{\class{blue}{6}}= \frac{\class{moro}{11}\cdot\class{orange}{3}}{\class{violet}{8}\cdot\class{blue}{6}}=\frac{\class{violet}{33}}{\class{violet}{48}}}$$ Ułamek można zredukować (uprościć). Największy wspólny dzielnik dla licznika i mianownika to 3. $$ \huge{\class{violet}{\frac{33\class{green}{/3}}{48\class{green}{/3}}}= \class{violet}{\frac{11}{16}} }$$ Zobacz jak zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy Zobacz jak obliczyć największy wspólny dzielnik (NWD)
Przykład 3. $$ \huge{ \class{violet}{-}\frac{\class{moro}{3}}{\class{violet}{7}}\cdot\frac{\class{orange}{5}}{\class{blue}{7}}= \frac{\class{moro}{-3}\cdot\class{orange}{5}}{\class{violet}{7}\cdot\class{blue}{7}}=\class{violet}{-}\frac{\class{violet}{15}} {\class{violet}{49}}}$$ Mnożąc ułamek ujemny (mniejszy od zera) znak minus przenieś do licznika.