Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Pierwiastkowanie ułamków

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[1]{11\frac{1}{5}}= \style{}{\frac{1}{5}} $$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[2]{\frac{7}{48}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{336}}{48}}\approx \style{}{0.3819}$$$$\sqrt[3]{\frac{1350}{400}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{50}{162}}=\style{}{\frac{5}{9}}\approx \style{}{0.5556}$$$$\sqrt[2]{\frac{120}{169}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{30}}{13}}\approx \style{}{0.8427}$$$$\sqrt[2]{\frac{75}{35}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2625}}{35}}\approx \style{}{1.4639}$$$$\sqrt[2]{\frac{140}{35}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[1]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{9}{16}} $$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[3]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{4}}{4}}\approx \style{}{0.3969}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{400}}= \style{}{\frac{9}{20}} $$$$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[3]{\frac{81}{56}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{147}}{14}}\approx \style{}{1.1309}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$$$\sqrt[3]{\frac{7}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{63}}{3}}\approx \style{}{1.3264}$$$$\sqrt[1]{10\frac{1}{1}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[2]{\frac{1686}{95}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{160170}}{95}}\approx \style{}{4.2128}$$$$\sqrt[1]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{49}{64}}\approx \style{}{0.7656}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[1]{\frac{64}{25}}= \style{}{\frac{64}{25}} = \style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[2]{13\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{14}}{1}}\approx \style{}{3.7417}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{81}}= \style{}{\frac{1}{81}} \approx \style{}{0.0123}$$$$\sqrt[2]{\frac{525}{1225}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{7}}\approx \style{}{0.6547}$$$$\sqrt[2]{\frac{500}{1225}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{5}}{7}}\approx \style{}{0.6389}$$$$\sqrt[3]{\frac{10000}{81}}=\style{}{\frac{10\sqrt[3]{90}}{9}}\approx \style{}{4.9793}$$$$\sqrt[1]{\frac{144}{169}}= \style{}{\frac{144}{169}} \approx \style{}{0.8521}$$$$\sqrt[3]{4\frac{4}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{15}}{3}}\approx \style{}{1.6441}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{625}}= \style{}{\frac{1}{5}} $$$$\sqrt[4]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[1]{\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{7}{9}} \approx \style{}{0.7778}$$