Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Pierwiastkowanie ułamków

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$\sqrt[2]{\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{2}{3}} \approx \style{}{0.6667}$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$\sqrt[2]{1\frac{3}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{7}}{2}}\approx \style{}{1.3229}$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$\sqrt[2]{3\frac{3}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{216}}{8}}\approx \style{}{1.8371}$$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{4}}{2}}\approx \style{}{0.7937}$$\sqrt[3]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{98}}{7}}\approx \style{}{1.3173}$$\sqrt[5]{\frac{32}{16}}=\style{}{\sqrt[5]{2}}\approx \style{}{1.1487}$$\sqrt[2]{\frac{28}{63}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$\sqrt[3]{999\frac{1}{1}}\style{}{=10}$$\sqrt[2]{999\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{10\sqrt[]{10}}{1}}\approx \style{}{31.6228}$$\sqrt[2]{\frac{9}{100}}= \style{}{\frac{3}{10}} $$\sqrt[2]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$\sqrt[6]{9\frac{3}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[6]{12}}{1}}\approx \style{}{1.5131}$$\sqrt[2]{1\frac{19}{81}}= \style{}{\frac{10}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.1111}$$\sqrt[3]{\frac{1000}{81}}=\style{}{\frac{10\sqrt[3]{9}}{9}}\approx \style{}{2.3112}$$\sqrt[2]{\frac{100}{81}}= \style{}{\frac{10}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.1111}$$\sqrt[2]{\frac{19}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{19}}{9}}\approx \style{}{0.4843}$$\sqrt[1]{\frac{19}{81}}= \style{}{\frac{19}{81}} \approx \style{}{0.2346}$$\sqrt[2]{\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6}}{2}}\approx \style{}{1.2247}$$\sqrt[2]{2\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{5}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.6667}$$\sqrt[2]{1\frac{4}{12}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$\sqrt[2]{\frac{25}{9}}= \style{}{\frac{5}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.6667}$$\sqrt[3]{4\frac{8}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{116}}{3}}\approx \style{}{1.6257}$$\sqrt[3]{\frac{125}{27}}= \style{}{\frac{5}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.6667}$$\sqrt[1]{\frac{1}{81}}= \style{}{\frac{1}{81}} \approx \style{}{0.0123}$$\sqrt[2]{\frac{32.5}{263}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{8547.5}}{263}}\approx \style{}{0.3515}$$\sqrt[2]{\frac{36}{125}}=\style{}{\frac{6\sqrt[]{5}}{25}}\approx \style{}{0.5367}$$\sqrt[2]{\frac{36}{293}}= \style{}{\frac{6\sqrt[]{293}}{293}}\approx \style{}{0.3505}$$\sqrt[2]{\frac{44.9}{164}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{7363.6}}{164}}\approx \style{}{0.5232}$$\sqrt[2]{\frac{30.3}{290}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{8787}}{290}}\approx \style{}{0.3232}$$\sqrt[2]{\frac{41}{196}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{41}}{14}}\approx \style{}{0.4574}$$\sqrt[2]{\frac{38.4}{118}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{4531.2}}{118}}\approx \style{}{0.5705}$