Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Pierwiastkowanie ułamków

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[3]{-\frac{27}{18}}=\style{}{-\frac{\sqrt[3]{12}}{2}}\approx \style{}{-1.1447}$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[1]{\frac{25}{49}}= \style{}{\frac{25}{49}} \approx \style{}{0.5102}$$\sqrt[1]{1\frac{44}{100}}=\style{}{\frac{11}{25}}$$\sqrt[3]{63\frac{1}{1}}\style{}{=4}$$\sqrt[4]{7\frac{1}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{36}}{3}}\approx \style{}{1.633}$$\sqrt[2]{3\frac{13}{81}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$\sqrt[3]{\frac{4}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{36}}{3}}\approx \style{}{1.1006}$$\sqrt[3]{2\frac{27}{64}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{155}}{4}}\approx \style{}{1.3429}$$\sqrt[3]{3\frac{1}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{90}}{3}}\approx \style{}{1.4938}$$\sqrt[2]{1\frac{1}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{10}}{3}}\approx \style{}{1.0541}$$\sqrt[3]{\frac{36}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{180}}{5}}\approx \style{}{1.1292}$$\sqrt[1]{\frac{123}{144}}=\style{}{\frac{41}{48}}\approx \style{}{0.8542}$$\sqrt[3]{\frac{1}{27}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{0.3333}$$\sqrt[3]{1\frac{1}{343}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{43}}{7}}\approx \style{}{1.001}$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$\sqrt[2]{\frac{50}{162}}=\style{}{\frac{5}{9}}\approx \style{}{0.5556}$$\sqrt[2]{\frac{20}{45}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$\sqrt[1]{1\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[2]{\frac{32}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{160}}{5}}\approx \style{}{2.5298}$$\sqrt[2]{\frac{1}{125}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{5}}{25}}\approx \style{}{0.0894}$$\sqrt[1]{\frac{1}{121}}= \style{}{\frac{1}{121}} \approx \style{}{0.0083}$$\sqrt[2]{1\frac{3}{48}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2448}}{48}}\approx \style{}{1.0308}$$\sqrt[3]{-4\frac{17}{27}}= \style{}{\frac{5}{3}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{-1.6667}$$\sqrt[1]{\frac{9}{196}}= \style{}{\frac{9}{196}} \approx \style{}{0.0459}$$\sqrt[1]{\frac{121}{441}}= \style{}{\frac{121}{441}} \approx \style{}{0.2744}$$\sqrt[8]{\frac{14.10669215}{100}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{14106692.15}}{10}}\approx \style{}{0.7828}$$\sqrt[1]{2\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{7}{9}} \approx \style{}{0.7778}$$\sqrt[2]{\frac{4}{100}}=\style{}{\frac{}{5}}$$\sqrt[2]{\frac{8}{2}}\style{}{=2}$$\sqrt[2]{5\frac{2}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{51}}{3}}\approx \style{}{2.3805}$$\sqrt[2]{\frac{0.3}{1.2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{0.36}}{1.2}}$$\sqrt[1]{1\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{7}{9}} \approx \style{}{0.7778}$$\sqrt[2]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{7}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$\sqrt[3]{1\frac{1}{125}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{126}}{5}}\approx \style{}{1.0027}$