Kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności

Za pomocą kalkulatora NWW obliczysz najmniejszą wspólną wielokrotność dla dowolnej ilości liczb. Dowiesz się i nauczysz jak obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność za pomocą różnych metod, w tym metodą listy wielokrotności, rozkładu na czynniki pierwsze oraz z wykorzystaniem największego wspólnego dzielnika. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Najmniejsza wspólna wielokrotność
Kalkulator NWW

W pole poniżej wpisz minimalnie dwie liczby oddzielone przecinkami, dla których chcesz obliczyć najmniejsza wspólną wielokrotność.


Ostatnio wyszukiwane NWW


Kliknij i sprawdź obliczenia