Kalkulator ułamków
potęgowanie

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Kalkulator potęgowania ułamków

Jeżeli musisz podnieść do potęgi ułamek dziesiętny to wpisz go w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{7}{15})^{2}= \style{}{\frac{49}{225} } $$$$(-\frac{5}{1})^{-2}= \style{}{\frac{1}{25} } $$$$(\frac{3}{4})^{-5}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{52}}{\style{}{243}}$$$$(\frac{1}{32})^{-3}= \style{}{\frac{32768}{1} } = \style{}{32768} $$$$(\frac{100}{9})^{12}= \style{}{}\style{}{3540706161472} \frac{\style{}{14092861440}}{\style{}{94143178827}}$$$$(5\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{121} } $$$$(-5\frac{5}{12})^{-1}= \style{}{-\frac{12}{65} } $$$$0.05572^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{5}{12})^{2}= \style{}{\frac{25}{144} } $$$$(-1\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(3\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{49} \frac{\style{}{8}}{\style{}{27}}$$$$(4\frac{1}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{16} \frac{\style{}{81}}{\style{}{100}}$$$$(3\frac{1}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{13} } $$$$(\frac{1}{2})^{5700}= \style{}{\frac{1}{INF} } = \style{}{0} $$$$(\frac{7}{9})^{2}= \style{}{\frac{49}{81} } $$$$(\frac{7}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(2\frac{0}{01})^{4}= \style{}{\frac{16}{1} } = \style{}{16} $$$$(4\frac{3}{7})^{-2}= \style{}{\frac{49}{961} } $$$$(0\frac{4}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(2\frac{2}{5})^{5}= \style{}{}\style{}{79} \frac{\style{}{1957}}{\style{}{3125}}$$$$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(\frac{0.06}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{\frac{5.0625E-8}{1}}$$$$(-2\frac{0}{10})^{5}= \style{}{-\frac{3200000}{100000} } = \style{}{-32} $$$$(2\frac{3}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{11} } $$$$(2\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{18} \frac{\style{}{26}}{\style{}{27}}$$$$(-1\frac{1}{8})^{3}= \style{}{-}\style{}{1} \frac{\style{}{217}}{\style{}{512}}$$$$(\frac{5}{2})^{16}= \style{}{}\style{}{2328306} \frac{\style{}{28609}}{\style{}{65536}}$$$$(\frac{2}{5})^{16}= \style{}{\frac{65536}{152587890625} } $$$$(\frac{2}{5})^{18}= \style{}{\frac{262144}{3814697265625} } $$$$(\frac{5}{2})^{18}= \style{}{}\style{}{14551915} \frac{\style{}{59865}}{\style{}{262144}}$$$$(\frac{1}{4})^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{3}{2})^{4}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{3}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$