Zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły niewłaściwy.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy polega na przemnożeniu całości przez mianownik i dodanie licznika. Wynik umieszczamy w liczniku, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

W liczniku: liczba całkowita razy mianownik plus licznik.
W mianowniku: bez zmian.
$$ \class{violet}{\class{moro}{a}\frac{\class{green}{b}}{\class{orange}{c}}= \frac{\class{moro}{a}\cdot\class{orange}{c}+\class{green}{b}}{\class{orange}{c}} }$$

Przykład 1. $$ \class{violet}{\class{moro}{2}\frac{\class{green}{3}}{\class{orange}{4}}= \frac{\class{moro}{2}\cdot\class{orange}{4}+\class{green}{3}}{\class{orange}{4}}=\frac{11}{4} }$$ Przykład 2. $$ \class{violet}{\class{moro}{3}\frac{\class{green}{1}}{\class{orange}{2}}= \frac{\class{moro}{3}\cdot\class{orange}{2}+\class{green}{1}}{\class{orange}{2}}=\frac{7}{2} }$$ Przykład 3. $$ \class{violet}{-\class{moro}{1}\frac{\class{green}{5}}{\class{orange}{8}}= -\frac{\class{moro}{1}\cdot\class{orange}{8}+\class{green}{5}}{\class{orange}{8}}=-\frac{13}{8} }$$ Przykład 4. $$ \class{violet}{-\class{moro}{5}\frac{\class{green}{11}}{\class{orange}{21}}= -\frac{\class{moro}{5}\cdot\class{orange}{21}+\class{green}{11}}{\class{orange}{21}}=-\frac{116}{21} }$$