Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{1}{2}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{1}{2}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{1}{2}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[3]{\frac{8}{729}}= \style{}{\frac{2}{9}} \approx \style{}{0.2222}$$$$\sqrt[3]{64\frac{64}{27}}=\style{}{\frac{4\sqrt[3]{28}}{3}}\approx \style{}{4.0488}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{3}}= \style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$$$\sqrt[1]{\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.225}{1247}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{280.575}}{1247}}\approx \style{}{0.0134}$$$$\sqrt[2]{\frac{225}{400}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{28}{63}}=\style{}{\frac{4}{9}}\approx \style{}{0.4444}$$$$\sqrt[5]{\frac{12}{100}}=\style{}{\frac{\sqrt[5]{375}}{5}}\approx \style{}{0.6544}$$$$\sqrt[2]{\frac{72}{50}}=\style{}{\frac{6}{5}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{\frac{64}{49}}= \style{}{\frac{8}{7}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{7}}\approx \style{}{1.1429}$$$$\sqrt[1]{3\frac{48}{69}}=\style{}{\frac{16}{23}}\approx \style{}{0.6957}$$$$\sqrt[1]{3\frac{6}{25}}= \style{}{\frac{6}{25}} $$$$\sqrt[1]{\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{7}{9}} \approx \style{}{0.7778}$$$$\sqrt[1]{3\frac{61}{100}}= \style{}{\frac{61}{100}} $$$$\sqrt[3]{249\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{5\sqrt[3]{2}}{1}}\approx \style{}{6.2996}$$$$\sqrt[3]{\frac{225}{144}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{100}}{4}}\approx \style{}{1.1604}$$$$\sqrt[2]{\frac{74}{72}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{5328}}{72}}\approx \style{}{1.0138}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{64}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[4]{\frac{36}{222}}=\style{}{\frac{\sqrt[4]{303918}}{37}}\approx \style{}{0.6346}$$$$\sqrt[3]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{4}}{4}}\approx \style{}{0.3969}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{216}}= \style{}{\frac{5}{6}} \approx \style{}{0.8333}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{31.4}{96}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{3014.4}}{96}}\approx \style{}{0.5719}$$$$\sqrt[3]{123\frac{2}{2}}=\style{}{\sqrt[3]{124}}\approx \style{}{4.9866}$$$$\sqrt[2]{\frac{50}{162}}=\style{}{\frac{5}{9}}\approx \style{}{0.5556}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{49}}= \style{}{\frac{25}{49}} \approx \style{}{0.5102}$$$$\sqrt[2]{2\frac{10}{27}}=\style{}{\frac{8\sqrt[]{3}}{9}}\approx \style{}{1.5396}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$$$\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}= \style{}{\frac{4}{3}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{-1.3333}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$$$\sqrt[2]{\frac{81}{400}}= \style{}{\frac{9}{20}} $$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[2]{1\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{4}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.3333}$$