Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[2]{\frac{1}{9}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{0.3333}$$\sqrt[3]{\frac{1}{4}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{4}}\approx \style{}{0.63}$$\sqrt[2]{\frac{1}{8}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{2}}{4}}\approx \style{}{0.3536}$$\sqrt[2]{\frac{3}{80}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{240}}{80}}\approx \style{}{0.1936}$$\sqrt[3]{124\frac{1}{1}}\style{}{=5}$$\sqrt[3]{\frac{540}{20}}\style{}{=3}$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$\sqrt[2]{\frac{49}{9}}= \style{}{\frac{7}{3}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{2.3333}$$\sqrt[2]{5\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{7}{3}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{2.3333}$$\sqrt[1]{5\frac{19}{25}}= \style{}{\frac{19}{25}} $$\sqrt[3]{4\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{5}}{1}}\approx \style{}{1.71}$$\sqrt[3]{1\frac{2}{7}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{441}}{7}}\approx \style{}{1.0874}$$\sqrt[1]{\frac{49}{3}}= \style{}{\frac{49}{3}} = \style{}{16} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{16.3333}$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$\sqrt[2]{\frac{0.25}{1304}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{326}}{1304}}\approx \style{}{0.0138}$$\sqrt[2]{\frac{49}{144}}= \style{}{\frac{7}{12}} \approx \style{}{0.5833}$$\sqrt[2]{1\frac{14}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{39}}{5}}\approx \style{}{1.249}$$\sqrt[1]{\frac{100}{49}}= \style{}{\frac{100}{49}} = \style{}{2} \frac{\style{}{2}}{\style{}{49}}\approx \style{}{2.0408}$$\sqrt[2]{\frac{81}{144}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$\sqrt[2]{2\frac{1}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{19}}{3}}\approx \style{}{1.453}$$\sqrt[2]{\frac{25}{89}}= \style{}{\frac{5\sqrt[]{89}}{89}}\approx \style{}{0.53}$$\sqrt[2]{\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$\sqrt[1]{\frac{1}{8}}= \style{}{\frac{1}{8}} $$\sqrt[2]{\frac{2}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{10}}{5}}\approx \style{}{0.6325}$$\sqrt[1]{\frac{25}{36}}= \style{}{\frac{25}{36}} \approx \style{}{0.6944}$$\sqrt[3]{12\frac{2}{6}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{333}}{3}}\approx \style{}{2.3104}$$\sqrt[3]{\frac{25}{45}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{15}}{3}}\approx \style{}{0.8221}$$\sqrt[2]{64\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{65}}{1}}\approx \style{}{8.0623}$$\sqrt[2]{\frac{6}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{18}}{3}}\approx \style{}{1.4142}$$\sqrt[1]{\frac{1}{20}}= \style{}{\frac{1}{20}} $$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[1]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$\sqrt[2]{1\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{104}}{8}}\approx \style{}{1.2748}$