Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{1\frac{2}{3}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[1]{\frac{36}{25}}= \style{}{\frac{36}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[3]{26\frac{2}{2}}\style{}{=3}$$$$\sqrt[3]{27\frac{2}{2}}=\style{}{\sqrt[3]{28}}\approx \style{}{3.0366}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{1296}}=\style{}{\frac{}{6}}\approx \style{}{0.1667}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{1296}}=\style{}{\frac{1}{36}}\approx \style{}{0.0278}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[1]{\frac{49}{25}}= \style{}{\frac{49}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{24}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[1]{\frac{8}{4}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[1]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{9}{16}} $$$$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{4}}{2}}\approx \style{}{0.7937}$$$$\sqrt[1]{232\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[1]{\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.05778}{30}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{1.7334}}{30}}\approx \style{}{0.0439}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.05778}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{0.2889}}{5}}\approx \style{}{0.1075}$$$$\sqrt[3]{39\frac{1}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{4900}}{5}}\approx \style{}{3.397}$$$$\sqrt[5]{-\frac{32}{3125}}= \style{}{\frac{2}{5}} $$$$\sqrt[3]{\frac{392}{224}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{14}}{2}}\approx \style{}{1.2051}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$$$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[8]{\frac{3125}{32768}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{6250}}{4}}\approx \style{}{0.7455}$$$$\sqrt[1]{2\frac{7}{1}}\style{}{=7}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{}{4}}$$$$\sqrt[2]{4\frac{21}{25}}= \style{}{\frac{11}{5}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{64}}=\style{}{\frac{1\sqrt[4]{4}}{4}}\approx \style{}{0.3536}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{9}}= \style{}{\frac{49}{9}} = \style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}\approx \style{}{5.4444}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{25}}= \style{}{\frac{2}{5}} $$$$\sqrt[2]{\frac{7}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{3}}\approx \style{}{1.5275}$$$$\sqrt[2]{5\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{2}}\approx \style{}{2.2913}$$$$\sqrt[2]{\frac{49}{144}}= \style{}{\frac{7}{12}} \approx \style{}{0.5833}$$