Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[1]{\frac{3}{2}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[1]{\frac{3}{2}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[1]{\frac{3}{2}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[2]{\frac{36}{121}}= \style{}{\frac{6}{11}} \approx \style{}{0.5455}$$$$\sqrt[2]{\frac{99}{44}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[1]{1\frac{32}{49}}= \style{}{\frac{32}{49}} \approx \style{}{0.6531}$$$$\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}= \style{}{\frac{4}{3}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{-1.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{169}{144}}= \style{}{\frac{13}{12}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{12}}\approx \style{}{1.0833}$$$$\sqrt[1]{-\frac{22}{75}}= \style{}{\frac{22}{75}} \approx \style{}{-0.2933}$$$$\sqrt[2]{1\frac{44}{1}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{5}}{1}}\approx \style{}{6.7082}$$$$\sqrt[3]{1830\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{1831}}{1}}\approx \style{}{12.2338}$$$$\sqrt[2]{\frac{72}{10}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{720}}{10}}\approx \style{}{2.6833}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{4}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{4}}\approx \style{}{0.63}$$$$\sqrt[3]{\frac{49}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{441}}{9}}\approx \style{}{0.8457}$$$$\sqrt[2]{\frac{100}{121}}= \style{}{\frac{10}{11}} \approx \style{}{0.9091}$$$$\sqrt[2]{175\frac{80}{125}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2744375}}{125}}\approx \style{}{13.2529}$$$$\sqrt[8]{\frac{1.25}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{1.25}}{1}}\approx \style{}{1.0283}$$$$\sqrt[1]{-\frac{7}{4}}= \style{}{\frac{7}{4}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[4]{64\frac{2}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{40250}}{5}}\approx \style{}{2.8328}$$$$\sqrt[3]{\frac{21}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{21}}{2}}\approx \style{}{1.3795}$$$$\sqrt[3]{\frac{7}{64}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{7}}{4}}\approx \style{}{0.4782}$$$$\sqrt[3]{\frac{375}{135}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{75}}{3}}\approx \style{}{1.4057}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{225}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{15}}{5}}\approx \style{}{0.4932}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{293}}= \style{}{\frac{6\sqrt[]{293}}{293}}\approx \style{}{0.3505}$$$$\sqrt[3]{64\frac{64}{27}}=\style{}{\frac{4\sqrt[3]{28}}{3}}\approx \style{}{4.0488}$$$$\sqrt[3]{\frac{144}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{18}}{1}}\approx \style{}{5.2415}$$$$\sqrt[2]{\frac{280.5}{22}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6171}}{22}}\approx \style{}{3.5707}$$$$\sqrt[7]{3\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[7]{4}}{1}}\approx \style{}{1.219}$$$$\sqrt[3]{\frac{56}{7}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{64}}= \style{}{\frac{9}{8}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{8}}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{16}}=\style{}{\frac{}{2}}$$$$\sqrt[3]{\frac{4}{7}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{196}}{7}}\approx \style{}{0.8298}$$$$\sqrt[9]{\frac{1600}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[9]{1600}}{1}}\approx \style{}{2.2699}$$$$\sqrt[2]{\frac{552}{1225}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{138}}{35}}\approx \style{}{0.6713}$$$$\sqrt[3]{\frac{192}{9}}=\style{}{\frac{4\sqrt[3]{9}}{3}}\approx \style{}{2.7734}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[1]{10\frac{30}{1}}\style{}{=30}$$$$\sqrt[3]{48\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{3076}}{4}}\approx \style{}{3.6358}$$