Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[2]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{13}{12}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{12}}\approx \style{}{1.0833}$$\sqrt[3]{-2\frac{1}{2}} = \style{}{-\frac{\sqrt[3]{20}}{2}}\approx \style{}{1.3572}$$\sqrt[2]{60614\frac{8}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{545534}}{3}}\approx \style{}{246.2009}$$\sqrt[2]{\frac{25}{64}}= \style{}{\frac{5}{8}} $$\sqrt[2]{\frac{125}{1}}=\style{}{\frac{5\sqrt[]{5}}{1}}\approx \style{}{11.1803}$$\sqrt[2]{\frac{2}{25}}=\style{}{\frac{1\sqrt[]{2}}{5}}\approx \style{}{0.2828}$$\sqrt[3]{\frac{8}{125}}= \style{}{\frac{2}{5}} $$\sqrt[2]{\frac{25}{169}}= \style{}{\frac{5}{13}} \approx \style{}{0.3846}$$\sqrt[2]{\frac{1}{2}}=\style{}{\frac{1\sqrt[]{2}}{2}}\approx \style{}{0.7071}$$\sqrt[3]{\frac{1}{3}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{9}}{3}}\approx \style{}{0.6934}$$\sqrt[3]{1\frac{91}{125}}= \style{}{\frac{6}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$\sqrt[2]{3\frac{4}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{95}}{5}}\approx \style{}{1.9494}$$\sqrt[2]{\frac{4}{36}}=\style{}{\frac{}{3}}\approx \style{}{0.3333}$$\sqrt[2]{\frac{8}{50}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$\sqrt[2]{\frac{1.01}{1.16}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{1.1716}}{1.16}}\approx \style{}{0.9331}$$\sqrt[2]{4\frac{4}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{10}}{3}}\approx \style{}{2.1082}$$\sqrt[2]{1\frac{3}{48}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2448}}{48}}\approx \style{}{1.0308}$$\sqrt[2]{3\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{7}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$\sqrt[3]{1\frac{11}{14}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{4900}}{14}}\approx \style{}{1.2132}$$\sqrt[3]{2\frac{1}{2}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{20}}{2}}\approx \style{}{1.3572}$$\sqrt[2]{\frac{84}{100}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$\sqrt[3]{-15\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{5}{2}} = -\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[4]{1\frac{17}{64}}=\style{}{\frac{3\sqrt[4]{4}}{4}}\approx \style{}{1.0607}$$\sqrt[2]{\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$\sqrt[2]{\frac{4}{10}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{10}}{5}}\approx \style{}{0.6325}$$\sqrt[2]{\frac{99}{100}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{11}}{10}}\approx \style{}{0.995}$$\sqrt[2]{2\frac{14}{25}}= \style{}{\frac{8}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{5}}$$\sqrt[1]{\frac{64}{25}}= \style{}{\frac{64}{25}} = \style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$\sqrt[2]{\frac{15}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{15}}{4}}\approx \style{}{0.9682}$$\sqrt[2]{\frac{4}{25}}= \style{}{\frac{2}{5}} $$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[3]{39\frac{1}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{4900}}{5}}\approx \style{}{3.397}$$\sqrt[3]{\frac{5}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$\sqrt[2]{\frac{16}{81}}= \style{}{\frac{4}{9}} \approx \style{}{0.4444}$