Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{1081\frac{1}{1}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{1081\frac{1}{1}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{1081\frac{1}{1}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[8]{\frac{216}{1000}}=\style{}{\frac{\sqrt[8]{84375}}{5}}\approx \style{}{0.8257}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{16\frac{1}{3}}= \style{}{\frac{7\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{4.0415}$$$$\sqrt[2]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{7}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{81}}= \style{}{\frac{5}{9}} \approx \style{}{0.5556}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{45}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{5}}{15}}\approx \style{}{0.1491}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[3]{64\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{4145}}{4}}\approx \style{}{4.0159}$$$$\sqrt[1]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{49}{64}}\approx \style{}{0.7656}$$$$\sqrt[2]{2\frac{29}{11}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{561}}{11}}\approx \style{}{2.1532}$$$$\sqrt[2]{3\frac{11}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{130}}{5}}\approx \style{}{2.2804}$$$$\sqrt[2]{61\frac{11}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{1580}}{5}}\approx \style{}{7.9498}$$$$\sqrt[2]{2\frac{7}{11}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{319}}{11}}\approx \style{}{1.6237}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{5}}= \style{}{\frac{6\sqrt[]{5}}{5}}\approx \style{}{2.6833}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{5}}= \style{}{\frac{36}{5}} = \style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{59\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{15}}{1}}\approx \style{}{7.746}$$$$\sqrt[3]{1\frac{91}{125}}= \style{}{\frac{6}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[1]{90\frac{1}{2}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[1]{\frac{1}{121}}= \style{}{\frac{1}{121}} \approx \style{}{0.0083}$$$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$$$\sqrt[2]{3\frac{13}{81}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[2]{\frac{6}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{18}}{3}}\approx \style{}{1.4142}$$$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$$$\sqrt[2]{4\frac{1}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{37}}{3}}\approx \style{}{2.0276}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[1]{4\frac{21}{25}}= \style{}{\frac{21}{25}} $$$$\sqrt[4]{\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{54}}{3}}\approx \style{}{0.9036}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[1]{6\frac{25}{100}}=\style{}{\frac{1}{4}}$$$$\sqrt[3]{\frac{7}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{7}}{2}}\approx \style{}{0.9565}$$$$\sqrt[2]{\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6}}{2}}\approx \style{}{1.2247}$$$$\sqrt[2]{\frac{6}{3.5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{3.5}}\approx \style{}{1.3093}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{1000}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[3]{\frac{750}{48}}=\style{}{\frac{5}{2}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$