Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{1604}{25}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{1604}{25}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{1604}{25}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[4]{\frac{4}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{500}}{5}}\approx \style{}{0.9457}$$$$\sqrt[1]{\frac{60}{99}}=\style{}{\frac{20}{33}}\approx \style{}{0.6061}$$$$\sqrt[3]{\frac{1001}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{1001}}{1}}\approx \style{}{10.0033}$$$$\sqrt[1]{\frac{144}{169}}= \style{}{\frac{144}{169}} \approx \style{}{0.8521}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{216}}= \style{}{\frac{5}{6}} \approx \style{}{0.8333}$$$$\sqrt[4]{1\frac{16}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{97}}{3}}\approx \style{}{1.0461}$$$$\sqrt[2]{\frac{330}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{330}}{1}}\approx \style{}{18.1659}$$$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$$$\sqrt[6]{\frac{49}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[6]{3969}}{3}}\approx \style{}{1.3264}$$$$\sqrt[4]{\frac{0.001}{10}}=\style{}{\frac{1\sqrt[4]{1}}{10}}$$$$\sqrt[1]{14\frac{2}{1}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[3]{\frac{10}{17}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{2890}}{17}}\approx \style{}{0.8379}$$$$\sqrt[1]{16\frac{1}{3}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[2]{20\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{9}{2}} = \style{}{4} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{29}}= \style{}{\frac{5\sqrt[]{29}}{29}}\approx \style{}{0.9285}$$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[3]{8\frac{1}{64}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{19}}{4}}\approx \style{}{2.0013}$$$$\sqrt[3]{1\frac{27}{125}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{19}}{5}}\approx \style{}{1.0674}$$$$\sqrt[3]{\frac{14}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{14}}{1}}\approx \style{}{2.4101}$$$$\sqrt[4]{3\frac{9}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{12}}{1}}\approx \style{}{1.8612}$$$$\sqrt[1]{2\frac{25}{10}}=\style{}{\frac{5}{2}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.797}{60.9}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{48.5373}}{60.9}}\approx \style{}{0.1144}$$$$\sqrt[3]{\frac{1000}{343}}= \style{}{\frac{10}{7}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{7}}\approx \style{}{1.4286}$$$$\sqrt[4]{\frac{50}{11}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{66550}}{11}}\approx \style{}{1.4601}$$$$\sqrt[1]{\frac{841}{20}}= \style{}{\frac{841}{20}} = \style{}{42} \frac{\style{}{1}}{\style{}{20}}$$$$\sqrt[2]{\frac{41}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{205}}{5}}\approx \style{}{2.8636}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{2400}{120}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{288000}}{120}}\approx \style{}{4.4721}$$$$\sqrt[4]{\frac{1299}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{1299}}{1}}\approx \style{}{6.0035}$$$$\sqrt[3]{75\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{76}}{1}}\approx \style{}{4.2358}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{9}}= \style{}{\frac{49}{9}} = \style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}\approx \style{}{5.4444}$$$$\sqrt[2]{\frac{17}{68}}=\style{}{\frac{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{196}}= \style{}{\frac{9}{14}} \approx \style{}{0.6429}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{9}}{9}}\approx \style{}{0.2311}$$$$\sqrt[2]{1\frac{1}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{26}}{5}}\approx \style{}{1.0198}$$