Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{16}{49}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{16}{49}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{16}{49}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[2]{2\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{5\frac{19}{25}}= \style{}{\frac{12}{5}} = \style{}{2} \frac{\style{}{2}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[1]{6\frac{5}{12}}= \style{}{\frac{5}{12}} \approx \style{}{0.4167}$$$$\sqrt[2]{11\frac{3}{2}}=\style{}{\frac{5\sqrt[]{2}}{2}}\approx \style{}{3.5355}$$$$\sqrt[2]{\frac{2}{162}}=\style{}{\frac{}{9}}\approx \style{}{0.1111}$$$$\sqrt[3]{\frac{2}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{50}}{5}}\approx \style{}{0.7368}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{216}}= \style{}{\frac{5}{6}} \approx \style{}{0.8333}$$$$\sqrt[3]{39999\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{20\sqrt[3]{5}}{1}}\approx \style{}{34.1995}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{1000}}=\style{}{\frac{1\sqrt[4]{10}}{10}}\approx \style{}{0.1778}$$$$\sqrt[2]{1\frac{3}{48}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2448}}{48}}\approx \style{}{1.0308}$$$$\sqrt[4]{\frac{3}{2}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{24}}{2}}\approx \style{}{1.1067}$$$$\sqrt[3]{\frac{48}{3}}=\style{}{2\sqrt[3]{2}}\approx \style{}{2.5198}$$$$\sqrt[3]{\frac{270}{3}}=\style{}{\sqrt[3]{90}}\approx \style{}{4.4814}$$$$\sqrt[3]{64\frac{27}{125}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{8027}}{5}}\approx \style{}{4.0045}$$$$\sqrt[1]{1\frac{400}{169}}= \style{}{\frac{400}{169}} = \style{}{2} \frac{\style{}{62}}{\style{}{169}}\approx \style{}{2.3669}$$$$\sqrt[2]{\frac{270}{36}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{30}}{2}}\approx \style{}{2.7386}$$$$\sqrt[8]{\frac{72}{20}}=\style{}{\frac{\sqrt[8]{1406250}}{5}}\approx \style{}{1.1736}$$$$\sqrt[3]{\frac{49}{36}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{294}}{6}}\approx \style{}{1.1082}$$$$\sqrt[3]{\frac{1700}{1700}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[2]{\frac{44}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{11}}{3}}\approx \style{}{2.2111}$$$$\sqrt[2]{\frac{256}{289}}= \style{}{\frac{16}{17}} \approx \style{}{0.9412}$$$$\sqrt[5]{\frac{75}{20}}=\style{}{\frac{\sqrt[5]{120}}{2}}\approx \style{}{1.3026}$$$$\sqrt[1]{\frac{144}{169}}= \style{}{\frac{144}{169}} \approx \style{}{0.8521}$$$$\sqrt[1]{\frac{81}{144}}=\style{}{\frac{9}{16}}$$$$\sqrt[3]{\frac{8}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{49}}{7}}\approx \style{}{1.0455}$$$$\sqrt[8]{\frac{216}{1000}}=\style{}{\frac{\sqrt[8]{84375}}{5}}\approx \style{}{0.8257}$$$$\sqrt[3]{\frac{20}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{20}}{1}}\approx \style{}{2.7144}$$$$\sqrt[3]{2\frac{1}{2}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{20}}{2}}\approx \style{}{1.3572}$$$$\sqrt[2]{\frac{33.6}{93}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{3124.8}}{93}}\approx \style{}{0.6011}$$$$\sqrt[2]{\frac{196}{1}}\style{}{=14}$$$$\sqrt[2]{12\frac{23}{49}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{611}}{7}}\approx \style{}{3.5312}$$$$\sqrt[2]{\frac{10}{35}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{350}}{35}}\approx \style{}{0.5345}$$