Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{3\frac{4}{5}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{3\frac{4}{5}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{3\frac{4}{5}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$$$\sqrt[2]{200\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{201}}{1}}\approx \style{}{14.1774}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[1]{\frac{64}{25}}= \style{}{\frac{64}{25}} = \style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{\frac{71}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{71}}{2}}\approx \style{}{4.2131}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{64}}= \style{}{\frac{1}{8}} $$$$\sqrt[2]{1\frac{45}{100}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{145}}{10}}\approx \style{}{1.2042}$$$$\sqrt[3]{\frac{3}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{6}}{2}}\approx \style{}{0.9086}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[3]{11\frac{23}{32}}=\style{}{\frac{5\sqrt[3]{6}}{4}}\approx \style{}{2.2714}$$$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$$$\sqrt[2]{\frac{169}{1}}\style{}{=13}$$$$\sqrt[2]{\frac{121}{64}}= \style{}{\frac{11}{8}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$\sqrt[2]{\frac{21}{64}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{8}}\approx \style{}{0.5728}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{64}}= \style{}{\frac{9}{8}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{8}}$$$$\sqrt[2]{\frac{144}{64}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{481\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{482}}{1}}\approx \style{}{21.9545}$$$$\sqrt[2]{2\frac{14}{25}}= \style{}{\frac{8}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{6\frac{76}{100}}=\style{}{\frac{13}{5}}= \style{}{2} \frac{\style{}{3}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[4]{\frac{12}{50}}=\style{}{\frac{\sqrt[4]{150}}{5}}\approx \style{}{0.6999}$$$$\sqrt[8]{\frac{3125}{32768}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{6250}}{4}}\approx \style{}{0.7455}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{7}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{7}}{4}}\approx \style{}{0.6614}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{169}}= \style{}{\frac{5}{13}} \approx \style{}{0.3846}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{512}}= \style{}{\frac{5}{8}} $$$$\sqrt[2]{\frac{12}{75}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{4}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{4}}\approx \style{}{0.63}$$$$\sqrt[2]{\frac{9}{10000}}= \style{}{\frac{3}{100}} $$$$\sqrt[2]{\frac{1}{100}}= \style{}{\frac{1}{10}} $$$$\sqrt[2]{\frac{64}{100}}=\style{}{\frac{4}{5}}$$$$\sqrt[2]{1\frac{44}{100}}=\style{}{\frac{6}{5}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{2\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$