Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{27\frac{3}{5}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{27\frac{3}{5}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{27\frac{3}{5}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[11]{\frac{1}{9}}=\style{}{\frac{1\sqrt[11]{19683}}{3}}\approx \style{}{0.8189}$$$$\sqrt[2]{\frac{9}{250000}}= \style{}{\frac{3}{500}} $$$$\sqrt[12]{3\frac{3}{3}}=\style{}{\sqrt[12]{4}}\approx \style{}{1.1225}$$$$\sqrt[5]{\frac{50}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{1350}}{3}}\approx \style{}{1.4091}$$$$\sqrt[2]{\frac{41}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{205}}{5}}\approx \style{}{2.8636}$$$$\sqrt[3]{\frac{56}{1125}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{21}}{15}}\approx \style{}{0.3679}$$$$\sqrt[2]{144\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{145}}{1}}\approx \style{}{12.0416}$$$$\sqrt[8]{32767\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[8]{128}}{1}}\approx \style{}{3.668}$$$$\sqrt[3]{\frac{0.064}{0.125}}=\style{}{\frac{0\sqrt[3]{INF}}{0.62996052494744}}$$$$\sqrt[2]{\frac{125}{1000}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{125000}}{1000}}\approx \style{}{0.3536}$$$$\sqrt[8]{\frac{23}{100}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{23000000}}{10}}\approx \style{}{0.8322}$$$$\sqrt[2]{\frac{225}{1}}\style{}{=15}$$$$\sqrt[2]{\frac{128}{54}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6912}}{54}}\approx \style{}{1.5396}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{202}}=\style{}{\frac{5\sqrt[3]{40804}}{202}}\approx \style{}{0.8522}$$$$\sqrt[3]{134\frac{25}{144}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{231852}}{12}}\approx \style{}{5.1194}$$$$\sqrt[1]{\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[4]{\frac{6561}{10000}}= \style{}{\frac{9}{10}} $$$$\sqrt[3]{\frac{72}{200}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{5}}\approx \style{}{0.7114}$$$$\sqrt[3]{\frac{144}{16.5}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{1452}}{11}}\approx \style{}{2.0589}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{12}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{3}}{6}}\approx \style{}{0.2887}$$$$\sqrt[1]{2\frac{25}{10}}=\style{}{\frac{5}{2}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[3]{\frac{216}{8}}\style{}{=3}$$$$\sqrt[3]{42\frac{7}{8}}= \style{}{\frac{7}{2}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{10000000}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{100}}{250}}\approx \style{}{0.0186}$$$$\sqrt[2]{\frac{8}{729}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{2}}{27}}\approx \style{}{0.1048}$$$$\sqrt[12]{\frac{6}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[12]{58593750}}{5}}\approx \style{}{0.8879}$$$$\sqrt[2]{2\frac{9}{7}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{161}}{7}}\approx \style{}{1.8127}$$$$\sqrt[2]{36\frac{1}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{327}}{3}}\approx \style{}{6.0277}$$$$\sqrt[1]{6\frac{5}{12}}= \style{}{\frac{5}{12}} \approx \style{}{0.4167}$$$$\sqrt[3]{\frac{96}{11}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{1452}}{11}}\approx \style{}{2.0589}$$$$\sqrt[1]{\frac{29}{25}}= \style{}{\frac{29}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[2]{\frac{225}{2256}}=\style{}{\frac{5\sqrt[]{141}}{188}}\approx \style{}{0.3158}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{24}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{9}}{6}}\approx \style{}{0.3467}$$$$\sqrt[2]{6\frac{3}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{30}}{2}}\approx \style{}{2.7386}$$