Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{2\frac{2}{7}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{2\frac{2}{7}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{2\frac{2}{7}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[1]{\frac{25}{64}}= \style{}{\frac{25}{64}} \approx \style{}{0.3906}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{64}}= \style{}{\frac{3}{4}} $$$$\sqrt[2]{\frac{16}{169}}= \style{}{\frac{4}{13}} \approx \style{}{0.3077}$$$$\sqrt[2]{3\frac{13}{36}}= \style{}{\frac{11}{6}} = \style{}{1} \frac{\style{}{5}}{\style{}{6}}\approx \style{}{1.8333}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{240\frac{3}{4}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{107}}{2}}\approx \style{}{15.5161}$$$$\sqrt[1]{\frac{1278}{8}}=\style{}{\frac{639}{4}}= \style{}{159} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[1]{\frac{100}{121}}= \style{}{\frac{100}{121}} \approx \style{}{0.8264}$$$$\sqrt[2]{\frac{19}{12}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{228}}{12}}\approx \style{}{1.2583}$$$$\sqrt[3]{-\frac{27}{13}}=\style{}{-\frac{3\sqrt[3]{169}}{13}}\approx \style{}{-1.2759}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{4}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{4}}\approx \style{}{0.63}$$$$\sqrt[4]{125\frac{125}{216}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{162750}}{6}}\approx \style{}{3.3476}$$$$\sqrt[2]{1\frac{11}{35}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{1610}}{35}}\approx \style{}{1.1464}$$$$\sqrt[3]{12\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{98}}{2}}\approx \style{}{2.3052}$$$$\sqrt[1]{\frac{300}{2}}\style{}{=150}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{36}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{25}}= \style{}{\frac{36}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{625}}= \style{}{\frac{9}{625}} $$$$\sqrt[1]{\frac{9}{324}}=\style{}{\frac{1}{36}}\approx \style{}{0.0278}$$$$\sqrt[4]{54\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{55}}{1}}\approx \style{}{2.7233}$$$$\sqrt[3]{\frac{8}{27}}= \style{}{\frac{2}{3}} \approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[1]{\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{7}{9}} \approx \style{}{0.7778}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{4}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{7}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{7}}{4}}\approx \style{}{0.6614}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[2]{3\frac{24}{100}}=\style{}{\frac{9}{5}}= \style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{64}{25}}= \style{}{\frac{8}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{9}{100}}= \style{}{\frac{3}{10}} $$$$\sqrt[2]{\frac{81}{400}}= \style{}{\frac{9}{20}} $$$$\sqrt[2]{3\frac{6}{4}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{2}}{2}}\approx \style{}{2.1213}$$