Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{1\frac{11}{25}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{1\frac{11}{25}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{1\frac{11}{25}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[10]{\frac{1}{1}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[2]{\frac{21}{3.45}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{72.45}}{3.45}}\approx \style{}{2.4672}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[5]{9\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{10}}{1}}\approx \style{}{1.5849}$$$$\sqrt[4]{\frac{4096}{1}}\style{}{=8}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{67}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{4489}}{67}}\approx \style{}{0.7386}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{314000000}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{98596}}{7850}}\approx \style{}{0.0059}$$$$\sqrt[4]{13\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{14}}{1}}\approx \style{}{1.9343}$$$$\sqrt[1]{\frac{64}{4}}\style{}{=16}$$$$\sqrt[2]{161\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{9\sqrt[]{2}}{1}}\approx \style{}{12.7279}$$$$\sqrt[3]{\frac{375}{135}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{75}}{3}}\approx \style{}{1.4057}$$$$\sqrt[1]{1\frac{23}{12}}= \style{}{\frac{23}{12}} = \style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{12}}\approx \style{}{1.9167}$$$$\sqrt[1]{\frac{5546}{7200}}=\style{}{\frac{2773}{3600}}\approx \style{}{0.7703}$$$$\sqrt[3]{1\frac{27}{343}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{370}}{7}}\approx \style{}{1.0256}$$$$\sqrt[4]{10\frac{10000}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{10810}}{3}}\approx \style{}{3.3989}$$$$\sqrt[2]{\frac{36000}{10}}\style{}{=60}$$$$\sqrt[5]{\frac{43}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{1161}}{3}}\approx \style{}{1.3672}$$$$\sqrt[3]{\frac{2}{1}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{1}}\approx \style{}{1.2599}$$$$\sqrt[2]{\frac{31.4}{103}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{3234.2}}{103}}\approx \style{}{0.5521}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{216}}=\style{}{\frac{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{80}{9}}=\style{}{\frac{4\sqrt[]{5}}{3}}\approx \style{}{2.9814}$$$$\sqrt[1]{1\frac{238}{840}}=\style{}{\frac{17}{60}}\approx \style{}{0.2833}$$$$\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}= \style{}{\frac{4}{3}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{-1.3333}$$$$\sqrt[2]{4\frac{9}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{73}}{4}}\approx \style{}{2.136}$$$$\sqrt[3]{-\frac{1}{27}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{-0.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{1730}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{1730}}{865}}\approx \style{}{0.0481}$$$$\sqrt[1]{1\frac{11}{35}}= \style{}{\frac{11}{35}} \approx \style{}{0.3143}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{225}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{225}}= \style{}{\frac{2}{15}} \approx \style{}{0.1333}$$$$\sqrt[2]{\frac{625}{576}}= \style{}{\frac{25}{24}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{24}}\approx \style{}{1.0417}$$$$\sqrt[2]{\frac{40}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{10}}{1}}\approx \style{}{6.3246}$$$$\sqrt[33]{9765625\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[33]{9765626}}{1}}\approx \style{}{1.6286}$$$$\sqrt[2]{1\frac{3}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{40}}{5}}\approx \style{}{1.2649}$$$$\sqrt[3]{3\frac{1}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{196}}{4}}\approx \style{}{1.4522}$$