Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[2]{2\frac{3}{12}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[1]{\frac{64}{25}}= \style{}{\frac{64}{25}} = \style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{27}{48}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[3]{\frac{8}{25}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{5}}{5}}\approx \style{}{0.684}$$$$\sqrt[2]{6\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{2\frac{1}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{10}}{2}}\approx \style{}{1.5811}$$$$\sqrt[3]{\frac{225}{144}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{100}}{4}}\approx \style{}{1.1604}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[3]{64\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{65}}{1}}\approx \style{}{4.0207}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{125}}= \style{}{\frac{1}{5}} $$$$\sqrt[4]{3\frac{1}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{49}}{2}}\approx \style{}{1.3229}$$$$\sqrt[2]{\frac{27}{36}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{3}}{2}}\approx \style{}{0.866}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[2]{\frac{32}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{160}}{5}}\approx \style{}{2.5298}$$$$\sqrt[3]{\frac{135}{320}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{100}}=\style{}{\frac{9}{25}}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{49}}= \style{}{\frac{16}{49}} \approx \style{}{0.3265}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[3]{\frac{750}{48}}=\style{}{\frac{5}{2}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[3]{\frac{90}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{90}}{2}}\approx \style{}{2.2407}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$$$\sqrt[1]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$$$\sqrt[2]{\frac{12}{75}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{9}}\style{}{=3}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{400}}= \style{}{\frac{9}{20}} $$$$\sqrt[3]{-3\frac{3}{2}} = \style{}{-\frac{\sqrt[3]{36}}{2}}\approx \style{}{-1.651}$$$$\sqrt[2]{3\frac{81}{400}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{1281}}{20}}\approx \style{}{1.7896}$$$$\sqrt[3]{5\frac{1}{2}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{44}}{2}}\approx \style{}{1.7652}$$$$\sqrt[2]{1\frac{28}{63}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{5733}}{63}}\approx \style{}{1.2019}$$$$\sqrt[2]{2\frac{7}{28}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{72}{200}}=\style{}{\frac{3}{5}}$$$$\sqrt[2]{2\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{3}}{1}}\approx \style{}{1.7321}$$