Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[3]{\frac{121}{441}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{2541}}{21}}\approx \style{}{0.6498}$$$$\sqrt[3]{48\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{49}}{1}}\approx \style{}{3.6593}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{9}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$$$\sqrt[3]{7\frac{9}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{484}}{4}}\approx \style{}{1.9629}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{314000000}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{98596}}{7850}}\approx \style{}{0.0059}$$$$\sqrt[8]{2\frac{2}{7}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{13176688}}{7}}\approx \style{}{1.1089}$$$$\sqrt[2]{\frac{50}{162}}=\style{}{\frac{5}{9}}\approx \style{}{0.5556}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{64}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$$$\sqrt[3]{2\frac{25}{100}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{18}}{2}}\approx \style{}{1.3104}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{35}}= \style{}{\frac{9}{35}} \approx \style{}{0.2571}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[3]{-\frac{27}{1}}\style{}{=-3}$$$$\sqrt[5]{\frac{9}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{36}}{2}}\approx \style{}{1.0238}$$$$\sqrt[2]{\frac{27}{36}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{3}}{2}}\approx \style{}{0.866}$$$$\sqrt[3]{\frac{72}{20}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{450}}{5}}\approx \style{}{1.5326}$$$$\sqrt[3]{\frac{126}{2}}=\style{}{\sqrt[3]{63}}\approx \style{}{3.9791}$$$$\sqrt[2]{\frac{33}{49}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{33}}{7}}\approx \style{}{0.8207}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{16}}=\style{}{\frac{9}{4}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{431}{4}}= \style{}{\frac{431}{4}} = \style{}{107} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{25}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{954}}{9}}\approx \style{}{1.0938}$$$$\sqrt[2]{8\frac{1}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{520}}{8}}\approx \style{}{2.8504}$$$$\sqrt[3]{\frac{16}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{6}}{3}}\approx \style{}{1.2114}$$$$\sqrt[3]{\frac{81}{64}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{3}}{4}}\approx \style{}{1.0817}$$$$\sqrt[2]{\frac{215}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{215}}{3}}\approx \style{}{4.8876}$$$$\sqrt[2]{1\frac{34}{6}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{240}}{6}}\approx \style{}{2.582}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{10}}= \style{}{\frac{1\sqrt[]{10}}{10}}\approx \style{}{0.3162}$$$$\sqrt[2]{\frac{697}{1600}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{697}}{40}}\approx \style{}{0.66}$$$$\sqrt[2]{\frac{31.4}{196}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{31.4}}{14}}\approx \style{}{0.4003}$$$$\sqrt[1]{1\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$$$\sqrt[12]{\frac{6}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[12]{58593750}}{5}}\approx \style{}{0.8879}$$$$\sqrt[5]{\frac{32}{243}}= \style{}{\frac{2}{3}} \approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[2]{3\frac{25}{36}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{133}}{6}}\approx \style{}{1.9221}$$$$\sqrt[5]{9\frac{2}{7}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{156065}}{7}}\approx \style{}{1.5616}$$$$\sqrt[2]{\frac{36000}{10}}\style{}{=60}$$$$\sqrt[2]{16\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{65}}{2}}\approx \style{}{4.0311}$$