Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{4}{9}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{20}{180}}=\style{}{\frac{}{3}}\approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$$$\sqrt[3]{\frac{9}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{9}}{3}}\approx \style{}{0.6934}$$$$\sqrt[3]{7\frac{4}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{193}}{3}}\approx \style{}{1.9263}$$$$\sqrt[3]{1\frac{61}{27}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{11}}{3}}\approx \style{}{1.4827}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[2]{\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[3]{\frac{10000}{81}}=\style{}{\frac{10\sqrt[3]{90}}{9}}\approx \style{}{4.9793}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[3]{\frac{8}{1000}}=\style{}{\frac{}{5}}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{25}}=\style{}{\frac{1\sqrt[4]{25}}{5}}\approx \style{}{0.4472}$$$$\sqrt[4]{1\frac{2}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{875}}{5}}\approx \style{}{1.0878}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{196}}= \style{}{\frac{9}{196}} \approx \style{}{0.0459}$$$$\sqrt[3]{-\frac{27}{8}}= \style{}{\frac{3}{2}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[3]{2\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{3}}{1}}\approx \style{}{1.4422}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{16}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{4}}{4}}\approx \style{}{1.1906}$$$$\sqrt[2]{\frac{49}{144}}= \style{}{\frac{7}{12}} \approx \style{}{0.5833}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{5}}= \style{}{\frac{1\sqrt[]{5}}{5}}\approx \style{}{0.4472}$$$$\sqrt[3]{\frac{125}{27}}= \style{}{\frac{5}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.6667}$$$$\sqrt[2]{\frac{169}{81}}= \style{}{\frac{13}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.4444}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{8}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{49}{25}}= \style{}{\frac{7}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{64}}= \style{}{\frac{5}{8}} $$$$\sqrt[3]{\frac{8}{729}}= \style{}{\frac{2}{9}} \approx \style{}{0.2222}$$$$\sqrt[3]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{4}}{4}}\approx \style{}{0.3969}$$$$\sqrt[1]{\frac{15}{16}}= \style{}{\frac{15}{16}} $$$$\sqrt[1]{\frac{49}{9}}= \style{}{\frac{49}{9}} = \style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}\approx \style{}{5.4444}$$$$\sqrt[2]{1\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{4}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.3333}$$$$\sqrt[2]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{9}{16}} $$$$\sqrt[1]{\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[2]{2\frac{14}{25}}= \style{}{\frac{8}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{121}}= \style{}{\frac{25}{121}} \approx \style{}{0.2066}$$