Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[3]{\frac{3}{48}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[3]{\frac{3}{48}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[3]{\frac{3}{48}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[4]{\frac{5}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{20}}{2}}\approx \style{}{1.0574}$$$$\sqrt[2]{2\frac{1}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{10}}{2}}\approx \style{}{1.5811}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.00001204}{9}}=\style{}{\frac{0\sqrt[]{INF}}{3}}\approx \style{}{0.0012}$$$$\sqrt[2]{1\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{104}}{8}}\approx \style{}{1.2748}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.015}{9}}=\style{}{\frac{0\sqrt[]{INF}}{3}}\approx \style{}{0.0408}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{20}{180}}=\style{}{\frac{}{3}}\approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[2]{1332\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{1333}}{1}}\approx \style{}{36.5103}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{7}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[21]{\frac{49}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[21]{6422528}}{2}}\approx \style{}{1.0547}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{25}}= \style{}{\frac{36}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{196}}= \style{}{\frac{9}{196}} \approx \style{}{0.0459}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{100}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[3]{1\frac{1}{216}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{217}}{6}}\approx \style{}{1.0015}$$$$\sqrt[2]{\frac{81}{625}}= \style{}{\frac{9}{25}} $$$$\sqrt[2]{\frac{1}{100}}= \style{}{\frac{1}{10}} $$$$\sqrt[2]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{}{4}}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{2}{3}} \approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{3}}= \style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$$$\sqrt[2]{\frac{6}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{18}}{3}}\approx \style{}{1.4142}$$$$\sqrt[2]{\frac{2}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6}}{3}}\approx \style{}{0.8165}$$$$\sqrt[3]{\frac{3000}{81}}=\style{}{\frac{10}{3}}= \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{3.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{12}{75}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[1]{\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[2]{2\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{3}}{1}}\approx \style{}{1.7321}$$$$\sqrt[3]{1\frac{7}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{6}}{3}}\approx \style{}{1.2114}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{168}}= \style{}{\frac{1}{168}} \approx \style{}{0.006}$$$$\sqrt[2]{\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$$$\sqrt[1]{1\frac{81}{49}}= \style{}{\frac{81}{49}} = \style{}{1} \frac{\style{}{32}}{\style{}{49}}\approx \style{}{1.6531}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.225}{1247}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{280.575}}{1247}}\approx \style{}{0.0134}$$$$\sqrt[1]{\frac{19}{42}}= \style{}{\frac{19}{42}} \approx \style{}{0.4524}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{81}}= \style{}{\frac{1}{81}} \approx \style{}{0.0123}$$