Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{27}{36}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{27}{36}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{27}{36}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[3]{\frac{126}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{3150}}{5}}\approx \style{}{2.9318}$$$$\sqrt[3]{\frac{128}{32}}=\style{}{\sqrt[3]{4}}\approx \style{}{1.5874}$$$$\sqrt[3]{\frac{2048}{2}}=\style{}{8\sqrt[3]{2}}\approx \style{}{10.0794}$$$$\sqrt[4]{2\frac{24}{132}}=\style{}{\frac{\sqrt[4]{31944}}{11}}\approx \style{}{1.2154}$$$$\sqrt[2]{\frac{58}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{58}}{3}}\approx \style{}{2.5386}$$$$\sqrt[3]{\frac{24}{81}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[1]{\frac{128}{169}}= \style{}{\frac{128}{169}} \approx \style{}{0.7574}$$$$\sqrt[2]{1\frac{21}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{22}}{1}}\approx \style{}{4.6904}$$$$\sqrt[2]{\frac{4}{3}}= \style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$$$\sqrt[3]{\frac{6}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{18}}{3}}\approx \style{}{0.8736}$$$$\sqrt[2]{\frac{3}{6}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{18}}{6}}\approx \style{}{0.7071}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$$$\sqrt[10]{\frac{1}{387420489}}=\style{}{\frac{1\sqrt[10]{9}}{9}}\approx \style{}{0.1384}$$$$\sqrt[3]{30000\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{30001}}{1}}\approx \style{}{31.0727}$$$$\sqrt[2]{21\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{14}{3}} = \style{}{4} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{4.6667}$$$$\sqrt[5]{\frac{243}{1025}}=\style{}{\frac{3\sqrt[5]{353220125}}{205}}\approx \style{}{0.7499}$$$$\sqrt[2]{\frac{39}{169}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{39}}{13}}\approx \style{}{0.4804}$$$$\sqrt[2]{\frac{32}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{160}}{5}}\approx \style{}{2.5298}$$$$\sqrt[1]{\frac{15}{16}}= \style{}{\frac{15}{16}} $$$$\sqrt[3]{2\frac{6}{1}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[2]{1\frac{96}{100}}=\style{}{\frac{7}{5}}= \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[2]{68\frac{4}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{154}}{3}}\approx \style{}{8.2731}$$$$\sqrt[3]{\frac{135}{320}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[2]{\frac{13}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{39}}{3}}\approx \style{}{2.0817}$$$$\sqrt[2]{2\frac{25}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{187}}{9}}\approx \style{}{1.5194}$$$$\sqrt[3]{\frac{7}{875}}=\style{}{\frac{}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{120}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{30}}{10}}\approx \style{}{0.5477}$$$$\sqrt[3]{1\frac{7}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{6}}{3}}\approx \style{}{1.2114}$$$$\sqrt[1]{\frac{100}{49}}= \style{}{\frac{100}{49}} = \style{}{2} \frac{\style{}{2}}{\style{}{49}}\approx \style{}{2.0408}$$$$\sqrt[3]{1\frac{8}{343}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{13}}{7}}\approx \style{}{1.0077}$$$$\sqrt[1]{\frac{94282}{302400}}=\style{}{\frac{47141}{151200}}\approx \style{}{0.3118}$$$$\sqrt[2]{\frac{21}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{5}}\approx \style{}{0.9165}$$$$\sqrt[2]{\frac{20}{180}}=\style{}{\frac{}{3}}\approx \style{}{0.3333}$$$$\sqrt[2]{\frac{17952}{11100}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{199267200}}{11100}}\approx \style{}{1.2717}$$