Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[2]{\frac{15}{19}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{285}}{19}}\approx \style{}{0.8885}$$$$\sqrt[1]{\frac{3}{48}}=\style{}{\frac{1}{16}}$$$$\sqrt[2]{\frac{8}{343}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{2744}}{343}}\approx \style{}{0.1527}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{36}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2744}{1728}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{559}}{6}}\approx \style{}{1.3729}$$$$\sqrt[1]{5\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{4}{9}} \approx \style{}{0.4444}$$$$\sqrt[1]{\frac{232}{1615.3}}=\style{}{\frac{40\sqrt[1]{2}}{557}}\approx \style{}{0.1436}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[2]{1\frac{7}{25}}=\style{}{\frac{4\sqrt[]{2}}{5}}\approx \style{}{1.1314}$$$$\sqrt[2]{\frac{17}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{17}}{2}}\approx \style{}{2.0616}$$$$\sqrt[8]{\frac{1}{81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[8]{81}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[3]{\frac{27}{64}}= \style{}{\frac{3}{4}} $$$$\sqrt[1]{\frac{36}{25}}= \style{}{\frac{36}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[2]{\frac{336}{525}}=\style{}{\frac{4}{5}}$$$$\sqrt[3]{\frac{9}{16}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{36}}{4}}\approx \style{}{0.8255}$$$$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$$$\sqrt[4]{\frac{4}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{500}}{5}}\approx \style{}{0.9457}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{49}}= \style{}{\frac{25}{49}} \approx \style{}{0.5102}$$$$\sqrt[2]{1\frac{21}{100}}= \style{}{\frac{11}{10}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{10}}$$$$\sqrt[3]{8\frac{8}{27}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{28}}{3}}\approx \style{}{2.0244}$$$$\sqrt[2]{5\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{9}{4}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{16}{289}}= \style{}{\frac{16}{289}} \approx \style{}{0.0554}$$$$\sqrt[2]{\frac{25}{196}}= \style{}{\frac{5}{14}} \approx \style{}{0.3571}$$$$\sqrt[2]{\frac{15}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{15}}{5}}\approx \style{}{0.7746}$$$$\sqrt[3]{-0\frac{8}{1000}}=\style{}{\frac{}{5}}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{216}}= \style{}{\frac{1}{6}} \approx \style{}{0.1667}$$$$\sqrt[2]{4\frac{84}{100}}=\style{}{\frac{11}{5}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$\sqrt[1]{\frac{9}{256}}= \style{}{\frac{9}{256}} \approx \style{}{0.0352}$$$$\sqrt[6]{\frac{0.00729}{0.15625}}=\style{}{\frac{0\sqrt[6]{INF}}{0.82377448622103}}$$$$\sqrt[4]{\frac{2}{8}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{4}}{2}}\approx \style{}{0.7071}$$$$\sqrt[4]{1\frac{44}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{45}}{1}}\approx \style{}{2.59}$$$$\sqrt[2]{\frac{64}{100}}=\style{}{\frac{4}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.001}{10}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{0.01}}{10}}$$$$\sqrt[3]{2\frac{25}{100}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{18}}{2}}\approx \style{}{1.3104}$$$$\sqrt[1]{\frac{8}{2}}\style{}{=4}$$