Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[2]{\frac{121}{81}}= \style{}{\frac{11}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.2222}$$\sqrt[3]{\frac{81}{2}}=\style{}{\frac{3\sqrt[3]{12}}{2}}\approx \style{}{3.4341}$$\sqrt[2]{3\frac{6}{25}}= \style{}{\frac{9}{5}} = \style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{5}}$$\sqrt[2]{\frac{15}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{15}}{5}}\approx \style{}{0.7746}$$\sqrt[1]{3\frac{81}{56}}= \style{}{\frac{81}{56}} = \style{}{1} \frac{\style{}{25}}{\style{}{56}}\approx \style{}{1.4464}$$\sqrt[1]{3\frac{7}{3}}= \style{}{\frac{7}{3}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{2.3333}$$\sqrt[3]{\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$\sqrt[2]{\frac{12}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{3}}{1}}\approx \style{}{3.4641}$$\sqrt[2]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$\sqrt[2]{2\frac{113}{256}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$\sqrt[2]{\frac{9}{10000}}= \style{}{\frac{3}{100}} $$\sqrt[1]{\frac{4}{10}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$\sqrt[2]{21\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{14}{3}} = \style{}{4} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{4.6667}$$\sqrt[3]{\frac{36}{3}}=\style{}{\sqrt[3]{12}}\approx \style{}{2.2894}$$\sqrt[3]{-\frac{216}{125}}= \style{}{\frac{6}{5}} = -\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$\sqrt[2]{\frac{9}{4}}= \style{}{\frac{3}{2}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$\sqrt[2]{3\frac{13}{81}}= \style{}{\frac{16}{9}} = \style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{1.7778}$$\sqrt[1]{3\frac{13}{81}}= \style{}{\frac{13}{81}} \approx \style{}{0.1605}$$\sqrt[2]{\frac{2}{9}}=\style{}{\frac{1\sqrt[]{2}}{3}}\approx \style{}{0.4714}$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}}= \style{}{\frac{3}{5}} $$\sqrt[2]{\frac{0.25}{140}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{35}}{140}}\approx \style{}{0.0423}$$\sqrt[2]{2\frac{5}{7}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{133}}{7}}\approx \style{}{1.6475}$$\sqrt[3]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{98}}{7}}\approx \style{}{1.3173}$$\sqrt[2]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$\sqrt[1]{1\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{9}{16}} $$\sqrt[2]{\frac{64}{49}}= \style{}{\frac{8}{7}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{7}}\approx \style{}{1.1429}$$\sqrt[3]{\frac{1}{64}}= \style{}{\frac{1}{4}} $$\sqrt[2]{\frac{1}{9}}= \style{}{\frac{1}{3}} \approx \style{}{0.3333}$$\sqrt[3]{1\frac{125}{8000}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{65}}{4}}\approx \style{}{1.0052}$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$\sqrt[3]{-15\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{5}{2}} = -\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[3]{8\frac{1}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{217}}{3}}\approx \style{}{2.0031}$