Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{6\frac{3}{2}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{6\frac{3}{2}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{6\frac{3}{2}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[3]{\frac{1}{24}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{9}}{6}}\approx \style{}{0.3467}$$$$\sqrt[2]{70\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{281}}{2}}\approx \style{}{8.3815}$$$$\sqrt[3]{-\frac{64}{125}}= \style{}{\frac{4}{5}} $$$$\sqrt[2]{1\frac{1}{7}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{56}}{7}}\approx \style{}{1.069}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.2}{102}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{20.4}}{102}}\approx \style{}{0.0443}$$$$\sqrt[2]{2\frac{25}{81}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{187}}{9}}\approx \style{}{1.5194}$$$$\sqrt[2]{72\frac{1}{4}}= \style{}{\frac{17}{2}} = \style{}{8} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{101}{5}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{505}}{5}}\approx \style{}{4.4944}$$$$\sqrt[3]{27\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{747}}{3}}\approx \style{}{3.0245}$$$$\sqrt[1]{12\frac{25}{100}}=\style{}{\frac{1}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{0.248}{140}}=\style{}{\frac{0\sqrt[1]{INF}}{140}}\approx \style{}{0.0018}$$$$\sqrt[2]{2\frac{11}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{61}}{5}}\approx \style{}{1.562}$$$$\sqrt[4]{\frac{64}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{4}}{1}}\approx \style{}{2.8284}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.25}{140}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{35}}{140}}\approx \style{}{0.0423}$$$$\sqrt[3]{\frac{5}{6}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{180}}{6}}\approx \style{}{0.941}$$$$\sqrt[2]{\frac{36}{225}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$$$\sqrt[2]{\frac{46}{20}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{920}}{20}}\approx \style{}{1.5166}$$$$\sqrt[2]{1\frac{91}{125}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{27000}}{125}}\approx \style{}{1.3145}$$$$\sqrt[3]{\frac{16}{100}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{20}}{5}}\approx \style{}{0.5429}$$$$\sqrt[4]{\frac{2330.46}{1800}}=\style{}{\frac{\sqrt[4]{12947}}{10}}\approx \style{}{1.0667}$$$$\sqrt[8]{\frac{1.25}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{1.25}}{1}}\approx \style{}{1.0283}$$$$\sqrt[1]{10\frac{30}{1}}\style{}{=30}$$$$\sqrt[3]{\frac{25}{5}}=\style{}{\sqrt[3]{5}}\approx \style{}{1.71}$$$$\sqrt[2]{\frac{125}{169}}=\style{}{\frac{5\sqrt[]{5}}{13}}\approx \style{}{0.86}$$$$\sqrt[2]{\frac{169}{400}}= \style{}{\frac{13}{20}} $$$$\sqrt[2]{\frac{27}{48}}=\style{}{\frac{3}{4}}$$$$\sqrt[1]{125\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$$$\sqrt[1]{8\frac{1}{1}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[3]{1\frac{61}{64}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[1]{\frac{29}{25}}= \style{}{\frac{29}{25}} = \style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{25}}$$$$\sqrt[2]{\frac{18}{7}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{126}}{7}}\approx \style{}{1.6036}$$$$\sqrt[3]{90\frac{960}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{1050}}{1}}\approx \style{}{10.164}$$$$\sqrt[10]{\frac{1}{1}}\style{}{=1}$$$$\sqrt[1]{\frac{36}{121}}= \style{}{\frac{36}{121}} \approx \style{}{0.2975}$$$$\sqrt[2]{\frac{147}{12}}=\style{}{\frac{7}{2}}= \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$