Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{6\frac{2}{5}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{6\frac{2}{5}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{6\frac{2}{5}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$\sqrt[4]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{343}}{7}}\approx \style{}{1.2296}$$\sqrt[2]{1\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{104}}{8}}\approx \style{}{1.2748}$$\sqrt[2]{2\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{5}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.6667}$$\sqrt[2]{\frac{25}{4}}= \style{}{\frac{5}{2}} = \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[3]{\frac{729}{216}}=\style{}{\frac{3}{2}}= \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[3]{\frac{729}{512}}= \style{}{\frac{9}{8}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{8}}$$\sqrt[3]{\frac{343}{512}}= \style{}{\frac{7}{8}} $$\sqrt[3]{39\frac{1}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{4900}}{5}}\approx \style{}{3.397}$$\sqrt[1]{1\frac{25}{144}}= \style{}{\frac{25}{144}} \approx \style{}{0.1736}$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$\sqrt[2]{\frac{20}{25}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{5}}{5}}\approx \style{}{0.8944}$$\sqrt[1]{\frac{100}{49}}= \style{}{\frac{100}{49}} = \style{}{2} \frac{\style{}{2}}{\style{}{49}}\approx \style{}{2.0408}$$\sqrt[3]{\frac{343}{216}}= \style{}{\frac{7}{6}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{6}}\approx \style{}{1.1667}$$\sqrt[2]{2296\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{2297}}{1}}\approx \style{}{47.927}$$\sqrt[2]{\frac{1}{7}}= \style{}{\frac{1\sqrt[]{7}}{7}}\approx \style{}{0.378}$$\sqrt[2]{\frac{225}{16}}= \style{}{\frac{15}{4}} = \style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$\sqrt[2]{\frac{1}{5}}= \style{}{\frac{1\sqrt[]{5}}{5}}\approx \style{}{0.4472}$$\sqrt[1]{3\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{16}} $$\sqrt[1]{\frac{49}{16}}= \style{}{\frac{49}{16}} = \style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$\sqrt[3]{91\frac{1}{8}}= \style{}{\frac{9}{2}} = \style{}{4} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$\sqrt[3]{1\frac{61}{64}}= \style{}{\frac{5}{4}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$\sqrt[2]{\frac{128}{1}}=\style{}{\frac{8\sqrt[]{2}}{1}}\approx \style{}{11.3137}$$\sqrt[2]{1\frac{7}{9}}= \style{}{\frac{4}{3}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}\approx \style{}{1.3333}$$\sqrt[3]{\frac{27}{1000}}= \style{}{\frac{3}{10}} $$\sqrt[1]{1\frac{20}{180}}=\style{}{\frac{1}{9}}\approx \style{}{0.1111}$$\sqrt[2]{\frac{16}{100}}=\style{}{\frac{2}{5}}$$\sqrt[2]{\frac{216}{8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{1728}}{8}}\approx \style{}{5.1962}$$\sqrt[3]{-\frac{13}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{-13}}{1}}\approx \style{}{-2.3513}$$\sqrt[2]{\frac{21}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{1}}\approx \style{}{4.5826}$$\sqrt[2]{\frac{98}{128}}=\style{}{\frac{7}{8}}$$\sqrt[2]{\frac{1}{100}}= \style{}{\frac{1}{10}} $$\sqrt[3]{\frac{4}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{100}}{5}}\approx \style{}{0.9283}$$\sqrt[2]{5\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{21}}{2}}\approx \style{}{2.2913}$$\sqrt[2]{\frac{49}{144}}= \style{}{\frac{7}{12}} \approx \style{}{0.5833}$$\sqrt[1]{\frac{4}{9}}= \style{}{\frac{4}{9}} \approx \style{}{0.4444}$