Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{7}{6})^{3}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{7}{6})^{3}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{7}{6})^{3}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(\frac{6}{9})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{8}{27}}$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$(\frac{13}{15})^{5}= \style{}{\frac{371293}{759375} } $$(1\frac{2}{3})^{7}= \style{}{}\style{}{35} \frac{\style{}{1580}}{\style{}{2187}}$$(\frac{1}{2})^{10}= \style{}{\frac{1}{1024} } $$(\frac{9}{10})^{5}= \style{}{\frac{59049}{100000} } $$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$(0\frac{27}{3})^{4}= \style{}{\frac{531441}{81} } = \style{}{6561} $$(10\frac{21}{5})^{4}= \style{}{}\style{}{40658} \frac{\style{}{431}}{\style{}{625}}$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$0.6^{5}= \style{}{\frac{243}{3125} } $$(-\frac{1}{6})^{2}= \style{}{\frac{1}{36} } $$(13\frac{4}{15})^{2}= \style{}{}\style{}{176} \frac{\style{}{1}}{\style{}{225}}$$(\frac{6}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{25}}$$(0\frac{9}{10})^{1} = \style{}{0}\frac{\style{}{9}}{\style{}{10}}$$(\frac{1}{9})^{-3}= \style{}{\frac{729}{1} } = \style{}{729} $$(8\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{72} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{5}{3})^{5}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{209}}{\style{}{243}}$$(\frac{6}{5})^{5}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1526}}{\style{}{3125}}$$(\frac{4}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{8}{125}}$$(\frac{4}{200})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{2500}}$$(5\frac{4}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{33} \frac{\style{}{16}}{\style{}{25}}$$(-2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$1.5^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$2.2^{-4}= \style{}{\frac{625}{14641} } $$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$(\frac{8}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$(-\frac{4}{25})^{3}= \style{}{-\frac{64}{15625} } $$(0\frac{15}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$0.1^{3}= \style{}{\frac{1}{1000} } $$(\frac{2}{61})^{18}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{5.2167149673671E+26}}$$(\frac{625}{256})^{-4}= \style{}{\frac{4294967296}{152587890625} } $$(\frac{3}{4})^{3}= \style{}{\frac{27}{64} } $$(7\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{53} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$(\frac{4}{8})^{10}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{1024}}$