Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{3}{4})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{3}{4})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{3}{4})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{8})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{50}{27})^{-2}= \style{}{\frac{729}{2500} } $$$$(\frac{120}{3})^{2}= \style{}{\frac{14400}{9} } = \style{}{1600} $$$$0.5^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(\frac{1}{8})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{358}{27})^{2}= \style{}{}\style{}{175} \frac{\style{}{589}}{\style{}{729}}$$$$(-0\frac{2}{10})^{-2}= \style{}{\frac{100}{4} } = \style{}{25} $$$$(-27\frac{4}{3})^{1} = \style{}{-27}\frac{\style{}{4}}{\style{}{3}}$$$$(0\frac{1}{9})^{5}= \style{}{\frac{1}{59049} } $$$$(\frac{10}{1})^{-2}= \style{}{\frac{1}{100} } $$$$(\frac{1}{16})^{12}= \style{}{\frac{1}{281474976710656} } $$$$(0\frac{2}{3})^{7}= \style{}{\frac{128}{2187} } $$$$(1\frac{4}{5})^{5}= \style{}{}\style{}{18} \frac{\style{}{2799}}{\style{}{3125}}$$$$(1\frac{3}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{5} } $$$$(\frac{4}{10})^{-2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{3}{5})^{10}= \style{}{\frac{59049}{9765625} } $$$$(\frac{10}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{39} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(-3\frac{1}{2})^{3}= \style{}{-}\style{}{42} \frac{\style{}{7}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{3}{2})^{14}= \style{}{}\style{}{291} \frac{\style{}{15225}}{\style{}{16384}}$$$$(\frac{15}{3})^{3}= \style{}{\frac{3375}{27} } = \style{}{125} $$$$(\frac{1}{36})^{4}= \style{}{\frac{1}{1679616} } $$$$(0\frac{1}{10})^{4}= \style{}{\frac{1}{10000} } $$$$(1\frac{61}{64})^{3}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{118117}}{\style{}{262144}}$$$$(3\frac{2}{9})^{8}= \style{}{}\style{}{11621} \frac{\style{}{468220}}{\style{}{43046721}}$$$$(\frac{8}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{64}{125}}$$$$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(\frac{13}{3})^{-1}= \style{}{\frac{3}{13} } $$$$(1\frac{1}{13})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{1}}{\style{}{13}}$$$$(5\frac{1}{2})^{0}= \style{}{1}$$$$(32\frac{4}{5})^{-1}= \style{}{\frac{5}{164} } $$$$(-\frac{1}{5})^{5}= \style{}{-\frac{1}{3125} } $$$$(-9\frac{5}{5})^{2}= \style{}{\frac{2500}{25} } = \style{}{100} $$$$(9\frac{5}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{96} \frac{\style{}{25}}{\style{}{36}}$$$$(\frac{1}{157})^{5}= \style{}{\frac{1}{95388992557} } $$$$(\frac{2}{3})^{33}= \style{}{\frac{8589934592}{5559060566555523} } $$