Kalkulator ułamków
potęgowanie $(0\frac{1}{7})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(0\frac{1}{7})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(0\frac{1}{7})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{7}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$$$(-\frac{16}{16})^{3}= \style{}{-\frac{4096}{4096} } = \style{}{-1} $$$$(\frac{5}{6})^{4}= \style{}{\frac{625}{1296} } $$$$(\frac{1}{12})^{12}= \style{}{\frac{1}{8916100448256} } $$$$(\frac{20}{1})^{4}= \style{}{\frac{160000}{1} } = \style{}{160000} $$$$(1\frac{1}{2})^{5}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{19}}{\style{}{32}}$$$$(\frac{9}{11})^{2}= \style{}{\frac{81}{121} } $$$$(\frac{2}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{16}}$$$$0.0001^{1} = \style{}{0.0001}$$$$(1\frac{1}{8})^{8}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{9492289}}{\style{}{16777216}}$$$$(\frac{6}{121})^{2}= \style{}{\frac{36}{14641} } $$$$(\frac{9}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{729} } $$$$0.0001^{-2}= \style{}{\frac{100000000}{1} } = \style{}{100000000} $$$$(\frac{24}{7})^{5}= \style{}{}\style{}{473} \frac{\style{}{12913}}{\style{}{16807}}$$$$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$$$(\frac{16}{9.429})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{9.77348975}}{\style{}{11.113255125}}$$$$(\frac{1}{1024})^{2}= \style{}{\frac{1}{1048576} } $$$$(1\frac{1}{2.5})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{0.96}}{\style{}{1}}$$$$(\frac{1}{5})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(1\frac{1}{3})^{20}= \style{}{}\style{}{315} \frac{\style{}{1174541461}}{\style{}{3486784401}}$$$$(-0\frac{1}{3})^{3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$$$(1\frac{1}{2})^{3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(1\frac{1}{2})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{4}{1})^{4}= \style{}{\frac{256}{1} } = \style{}{256} $$$$(\frac{4}{1})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{4}}{\style{}{1}}$$$$(\frac{4}{1})^{-4}= \style{}{\frac{1}{256} } $$$$0.25^{-1}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$$$(3\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{13} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$0.5^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(\frac{200}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{4444} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(1\frac{1}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$(2\frac{1}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{21}}{\style{}{25}}$$$$(1\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$