Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{4})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{4})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{4})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{8}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$$$(2\frac{1}{4})^{1} = \style{}{2}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{3}{2})^{3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{4}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{4}{9}}$$$$(\frac{8}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{3}{1})^{-4}= \style{}{\frac{1}{81} } $$$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(3\frac{3}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{14} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$1.06^{16}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{2.9995544086651E+15}}{\style{}{5.5511151231258E+15}}$$$$(35\frac{1}{3})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$$$(\frac{6}{10})^{5}= \style{}{}\style{}{\frac{243}{3125}}$$$$(\frac{2}{1})^{8}= \style{}{\frac{256}{1} } = \style{}{256} $$$$(\frac{5}{1})^{8}= \style{}{\frac{390625}{1} } = \style{}{390625} $$$$(\frac{1000}{1})^{14}= \style{}{\frac{1.0E+42}{1} } = \style{}{1.0E+42} $$$$(\frac{3}{2})^{4}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(-0\frac{2}{3})^{6}= \style{}{\frac{64}{729} } $$$$(2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{\frac{3}{1} } = \style{}{3} $$$$(1\frac{25}{100})^{10}= \style{}{}\style{}{9} \frac{\style{}{1.19486139738E+14}}{\style{}{3.814697265625E+14}}$$$$(4\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{20} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{4}{5})^{2}= \style{}{\frac{16}{25} } $$$$(\frac{1}{4})^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(2\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(1\frac{3}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{7}{9})^{2}= \style{}{\frac{49}{81} } $$$$(\frac{8}{1})^{3}= \style{}{\frac{512}{1} } = \style{}{512} $$$$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$9.873587^{1} = \style{}{9.873587}$$