Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{1}{8})^{-1}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{1}{8})^{-1}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{1}{8})^{-1}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$$$(\frac{2}{3})^{10}= \style{}{\frac{1024}{59049} } $$$$1.5^{1} = \style{}{1.5}$$$$1.06^{-1}= \style{}{\frac{50}{53} } $$$$(1\frac{1}{50})^{12}= \style{}{\frac{3.0962934437562E+20}{2.44140625E+20} } $$$$(1\frac{1}{13})^{10}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{13537671278}}{\style{}{137858491849}}$$$$(\frac{3}{1})^{10}= \style{}{\frac{59049}{1} } = \style{}{59049} $$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(\frac{3}{5})^{3}= \style{}{\frac{27}{125} } $$$$0.75^{8}= \style{}{\frac{6561}{65536} } $$$$(\frac{5}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{25} } $$$$(-\frac{5}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(2\frac{7}{6})^{1} = \style{}{2}\frac{\style{}{7}}{\style{}{6}}$$$$(3\frac{1}{20})^{3}= \style{}{}\style{}{28} \frac{\style{}{2981}}{\style{}{8000}}$$$$(1\frac{1}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{2} } $$$$(8\frac{5}{7})^{1} = \style{}{8}\frac{\style{}{5}}{\style{}{7}}$$$$(1\frac{16}{40})^{4}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{526}}{\style{}{625}}$$$$-0.002^{-3}= \style{}{-\frac{125000000}{1} } = \style{}{-125000000} $$$$(-0.002\frac{0}{2})^{-3}= \style{}{-\frac{125000000}{1} } = \style{}{-125000000} $$$$(\frac{5}{8})^{8}= \style{}{\frac{390625}{16777216} } $$$$(\frac{5}{8})^{5}= \style{}{\frac{3125}{32768} } $$$$(\frac{2}{7})^{5}= \style{}{\frac{32}{16807} } $$$$(\frac{2}{7})^{9}= \style{}{\frac{512}{40353607} } $$$$(\frac{1}{2})^{6}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{1}{2})^{5}= \style{}{\frac{1}{32} } $$$$(\frac{1}{3})^{5}= \style{}{\frac{1}{243} } $$$$(\frac{1}{3})^{3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$$$(\frac{65}{20})^{2}= \style{}{}\style{}{10} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{1}{3})^{10}= \style{}{\frac{1}{59049} } $$$$(\frac{31}{41})^{2}= \style{}{\frac{961}{1681} } $$$$(\frac{2}{5})^{5}= \style{}{\frac{32}{3125} } $$$$-3^{2} = \style{}{0}$$$$(\frac{4}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$1.9^{0}= \style{}{1}$$$$(0\frac{2}{100})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{125000}}$$