Kalkulator ułamków
potęgowanie $(1\frac{75}{100})^{8}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(1\frac{75}{100})^{8}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(1\frac{75}{100})^{8}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{9})^{4}= \style{}{\frac{1}{6561} } $$$$(-1\frac{1}{3})^{-4}= \style{}{\frac{81}{256} } $$$$0.5^{24}= \style{}{\frac{1}{16777216} } $$$$(\frac{8}{81})^{10}= \style{}{}\style{}{\frac{524288}{5.9363600874301E+15}}$$$$(\frac{520}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{5207703} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$$$(0\frac{1}{4})^{4}= \style{}{\frac{1}{256} } $$$$(1\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(1\frac{3}{4})^{6}= \style{}{}\style{}{28} \frac{\style{}{2961}}{\style{}{4096}}$$$$(\frac{6}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{25}}$$$$-0.9^{2}= \style{}{\frac{81}{100} } $$$$(2\frac{3}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(0\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{25}{10})^{18}= \style{}{}\style{}{14551915} \frac{\style{}{871150403584}}{\style{}{3814697265625}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{7}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{7} } $$$$(\frac{1}{11})^{2}= \style{}{\frac{1}{121} } $$$$(\frac{21}{20})^{5}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{884101}}{\style{}{3200000}}$$$$(\frac{5}{100})^{15}= \style{}{\frac{30517578125}{1.0E+30} } $$$$(\frac{135}{270})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{4}}$$$$(\frac{3}{8})^{20}= \style{}{\frac{3486784401}{1152921504606846976} } $$$$(2\frac{01}{01})^{8}= \style{}{\frac{6561}{1} } = \style{}{6561} $$$$(0\frac{3}{10})^{2}= \style{}{\frac{9}{100} } $$$$(0\frac{1}{10})^{-21}= \style{}{\frac{1.0E+21}{1} } = \style{}{1.0E+21} $$$$0.25^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{53}{18})^{6}= \style{}{}\style{}{651} \frac{\style{}{22403305}}{\style{}{34012224}}$$$$(\frac{5}{6})^{3}= \style{}{\frac{125}{216} } $$$$(\frac{1.015}{100})^{5}= \style{}{\frac{1.0772840038844}{10000000000} } $$$$(2\frac{81}{169})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{4195}}{\style{}{28561}}$$$$(2\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$0.5^{8}= \style{}{\frac{1}{256} } $$$$(\frac{3}{5})^{12}= \style{}{\frac{531441}{244140625} } $$$$(4\frac{6}{7})^{8}= \style{}{}\style{}{309775} \frac{\style{}{2675121}}{\style{}{5764801}}$$$$(-\frac{1}{2})^{4}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(-3\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$0.5^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$