Kalkulator ułamków
potęgowanie $(1\frac{75}{100})^{8}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(1\frac{75}{100})^{8}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(1\frac{75}{100})^{8}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(13\frac{4}{15})^{2}= \style{}{}\style{}{176} \frac{\style{}{1}}{\style{}{225}}$$(-1\frac{2}{3})^{3}= \style{}{-}\style{}{4} \frac{\style{}{17}}{\style{}{27}}$$(\frac{2}{3})^{-3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$(\frac{1}{4})^{-2}= \style{}{\frac{16}{1} } = \style{}{16} $$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$(6\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{13} } $$(1\frac{12}{100})^{10}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{10094471773549}}{\style{}{95367431640625}}$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$(1\frac{1}{7})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{15}}{\style{}{49}}$$(\frac{3}{4})^{3}= \style{}{\frac{27}{64} } $$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$(2\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(1\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{17}}{\style{}{27}}$$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$(1\frac{1}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$(\frac{2}{5})^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$(\frac{3}{7})^{2}= \style{}{\frac{9}{49} } $$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$(\frac{1}{4})^{-3}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$(\frac{1}{4})^{-4}= \style{}{\frac{256}{1} } = \style{}{256} $$(\frac{1}{4})^{-5}= \style{}{\frac{1024}{1} } = \style{}{1024} $$(\frac{1}{4})^{-10}= \style{}{\frac{1048576}{1} } = \style{}{1048576} $$(\frac{1}{4})^{-256}= \style{}{\frac{1.3407807929943E+154}{1} } = \style{}{1.3407807929943E+154} $$(\frac{1}{4})^{-64}= \style{}{\frac{3.4028236692094E+38}{1} } = \style{}{3.4028236692094E+38} $$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{4}{5})^{2}= \style{}{\frac{16}{25} } $$(\frac{1}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{1} } = \style{}{9} $$(-\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{-\frac{3}{1} } = \style{}{-3} $$(\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{\frac{3}{1} } = \style{}{3} $$(\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$(\frac{5}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(9\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{87} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$(2\frac{1}{1})^{14}= \style{}{\frac{4782969}{1} } = \style{}{4782969} $