Kalkulator ułamków
potęgowanie $(-1\frac{2}{3})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(-1\frac{2}{3})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(-1\frac{2}{3})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$-0.2^{5}= \style{}{-\frac{1}{3125} } $$$$0.9^{2}= \style{}{\frac{81}{100} } $$$$(\frac{1}{125})^{3}= \style{}{\frac{1}{1953125} } $$$$(\frac{1}{64})^{0}= \style{}{1}$$$$(3\frac{1}{1})^{45}= \style{}{\frac{1.2379400392854E+27}{1} } = \style{}{1.2379400392854E+27} $$$$(-0\frac{6}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{27}{125}}$$$$(-1\frac{2}{10})^{-2}= \style{}{}\style{}{\frac{25}{36}}$$$$(1\frac{10}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{150} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{3}{100})^{3}= \style{}{\frac{27}{1000000} } $$$$(\frac{1}{1})^{-4}= \style{}{\frac{1}{1} } = \style{}{1} $$$$(-\frac{2}{3})^{-1}= \style{}{-}\style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$(99\frac{1}{1})^{9}= \style{}{\frac{1000000000000000000}{1} } = \style{}{1000000000000000000} $$$$(\frac{25}{48})^{9}= \style{}{\frac{3814697265625}{1352605460594688} } $$$$(2\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{25}}{\style{}{64}}$$$$(-2\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(-2\frac{1}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{25}}{\style{}{36}}$$$$(\frac{3}{5})^{10}= \style{}{\frac{59049}{9765625} } $$$$(\frac{3}{6})^{-2}= \style{}{\frac{36}{9} } = \style{}{4} $$$$(\frac{2.125}{2})^{20}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{189715.40822845}}{\style{}{524288}}$$$$(5\frac{2}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{29} \frac{\style{}{4}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{9}{9})^{2}= \style{}{\frac{81}{81} } = \style{}{1} $$$$(3\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{13} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{2}{3})^{-2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{4}{5})^{4}= \style{}{\frac{256}{625} } $$$$(\frac{12252303}{3200})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{12252303}}{\style{}{3200}}$$$$(-27\frac{4}{3})^{1} = \style{}{-27}\frac{\style{}{4}}{\style{}{3}}$$$$(\frac{8}{5})^{13}= \style{}{}\style{}{450} \frac{\style{}{439407638}}{\style{}{1220703125}}$$$$(1\frac{2}{3})^{10}= \style{}{}\style{}{165} \frac{\style{}{22540}}{\style{}{59049}}$$$$(\frac{1}{64})^{7}= \style{}{\frac{1}{4398046511104} } $$$$(\frac{54}{16})^{2}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{25}}{\style{}{64}}$$$$0.35^{1} = \style{}{0.35}$$$$(0\frac{20}{1})^{3}= \style{}{\frac{8000}{1} } = \style{}{8000} $$$$(1\frac{5}{1200})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{5}}{\style{}{1200}}$$$$(3\frac{2}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$