Kalkulator ułamków
potęgowanie $(-1\frac{2}{3})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(-1\frac{2}{3})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(-1\frac{2}{3})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(1\frac{5}{10})^{5}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{19}}{\style{}{32}}$$$$(1\frac{1}{50})^{12}= \style{}{\frac{3.0962934437562E+20}{2.44140625E+20} } $$$$(\frac{32}{2})^{14}= \style{}{\frac{1.1805916207174E+21}{16384} } = \style{}{7.2057594037928E+16} $$$$(52\frac{9}{7})^{4}= \style{}{}\style{}{8062006} \frac{\style{}{2235}}{\style{}{2401}}$$$$0.1^{9}= \style{}{\frac{1}{1000000000} } $$$$(\frac{3}{1.25})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{0.76}}{\style{}{1}}$$$$(-1\frac{3}{10})^{3}= \style{}{-}\style{}{2} \frac{\style{}{197}}{\style{}{1000}}$$$$(0\frac{1}{2})^{-5}= \style{}{\frac{32}{1} } = \style{}{32} $$$$0.006^{2}= \style{}{\frac{9}{250000} } $$$$(-6\frac{1}{1})^{9}= \style{}{-\frac{40353607}{1} } = \style{}{-40353607} $$$$(\frac{1}{2})^{1550}= \style{}{\frac{1}{INF} } = \style{}{0} $$$$(\frac{3}{7})^{17}= \style{}{\frac{129140163}{232630513987207} } $$$$(\frac{1}{6561})^{-8}= \style{}{\frac{3.4336838202925E+30}{1} } = \style{}{3.4336838202925E+30} $$$$(-0\frac{3}{4})^{4}= \style{}{\frac{81}{256} } $$$$(\frac{0.008}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{5.12E-10}{1}}$$$$(-2\frac{5}{7})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{18}}{\style{}{49}}$$$$(0\frac{1}{2})^{12}= \style{}{\frac{1}{4096} } $$$$(-1\frac{6}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$(-0\frac{1}{6})^{-2}= \style{}{\frac{36}{1} } = \style{}{36} $$$$(0\frac{3}{2})^{5}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{19}}{\style{}{32}}$$$$(8\frac{68}{100})^{-10}= \style{}{}\style{}{0} \frac{\style{}{-95367431640625}}{\style{}{-2.3152470445235E+23}}$$$$(-0\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{-\frac{3}{1} } = \style{}{-3} $$$$(\frac{115.1}{100})^{5}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{201174407.30751}}{\style{}{10000000000}}$$$$(\frac{40}{9})^{8}= \style{}{}\style{}{152243} \frac{\style{}{38054797}}{\style{}{43046721}}$$$$(1\frac{5}{100})^{10}= \style{}{\frac{1.6288946267774E+20}{1.0E+20} } $$$$(1\frac{15}{100})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{4167}}{\style{}{8000}}$$$$(1\frac{2}{9})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{40}}{\style{}{81}}$$$$(\frac{64}{9})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{14}{48})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{49}{576}}$$$$(-2\frac{1}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{21}}{\style{}{25}}$$$$(-54\frac{1}{1})^{-3}= \style{}{-\frac{1}{166375} } $$$$(\frac{27}{8})^{6}= \style{}{}\style{}{1477} \frac{\style{}{233801}}{\style{}{262144}}$$$$(\frac{1}{1.03})^{10}= \style{}{}\style{}{\frac{0.74409391489672}{1}}$$$$(\frac{4}{11})^{2}= \style{}{\frac{16}{121} } $$$$(-5\frac{4}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{33} \frac{\style{}{16}}{\style{}{25}}$$