Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{8}{27})^{-2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{8}{27})^{-2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{8}{27})^{-2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{10}{4})^{10}= \style{}{}\style{}{9536} \frac{\style{}{761}}{\style{}{1024}}$$$$(\frac{1}{81})^{3}= \style{}{\frac{1}{531441} } $$$$(2\frac{1}{1})^{-10}= \style{}{\frac{1}{59049} } $$$$(4\frac{2}{5})^{0}= \style{}{1}$$$$-1.3^{3}= \style{}{-}\style{}{2} \frac{\style{}{197}}{\style{}{1000}}$$$$1.055^{8}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{1.3687974783902E+18}}{\style{}{2560000000000000000}}$$$$0.4^{-2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(1\frac{5}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{1}{5})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$(\frac{5}{7})^{2}= \style{}{\frac{25}{49} } $$$$(\frac{75}{150})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{4}}$$$$(\frac{512}{1})^{14}= \style{}{\frac{8.5070591730235E+37}{1} } = \style{}{8.5070591730235E+37} $$$$-0.002^{-3}= \style{}{-\frac{125000000}{1} } = \style{}{-125000000} $$$$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$$$(5\frac{4}{4})^{2}= \style{}{\frac{576}{16} } = \style{}{36} $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(3\frac{5}{19})^{2}= \style{}{}\style{}{10} \frac{\style{}{234}}{\style{}{361}}$$$$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$$$(1\frac{2}{5})^{20}= \style{}{}\style{}{836} \frac{\style{}{65093446049504}}{\style{}{95367431640625}}$$$$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$(-1\frac{2}{10})^{5}= \style{}{-}\style{}{2} \frac{\style{}{1526}}{\style{}{3125}}$$$$(\frac{8}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{13}{7})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{10}{1})^{5}= \style{}{\frac{100000}{1} } = \style{}{100000} $$$$(-33\frac{1}{3})^{3}= \style{}{-}\style{}{37037} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$$$(3\frac{5}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{14} \frac{\style{}{25}}{\style{}{36}}$$$$(\frac{13}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{10} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$0.1^{-1}= \style{}{\frac{10}{1} } = \style{}{10} $$$$(0.002\frac{02}{1})^{3}= \style{}{\frac{1}{125000000} } $$$$(\frac{7}{2})^{4}= \style{}{}\style{}{150} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(2\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{18} \frac{\style{}{26}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(\frac{4}{5})^{2}= \style{}{\frac{16}{25} } $$$$(\frac{3}{8})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$