Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{5}{1})^{9}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{5}{1})^{9}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{5}{1})^{9}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{4}{3})^{6}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{451}}{\style{}{729}}$$$$(\frac{8}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$$$(0\frac{5}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{8}}$$$$(\frac{9}{4})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{2.64575131106}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{3.4999999999879}{8}}$$$$(\frac{3}{1})^{10}= \style{}{\frac{59049}{1} } = \style{}{59049} $$$$-3.5^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(339\frac{5}{4})^{1} = \style{}{339}\frac{\style{}{5}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{5}{1})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{5}}{\style{}{1}}$$$$(3\frac{3}{2})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{4}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{4} } = \style{}{1} $$$$(0\frac{9}{23})^{7}= \style{}{\frac{4782969}{3404825447} } $$$$(\frac{10}{1})^{100}= \style{}{\frac{1.0E+100}{1} } = \style{}{1.0E+100} $$$$(36\frac{0}{1})^{-2}= \style{}{\frac{1}{1296} } $$$$(\frac{1}{4})^{-3}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$$$(\frac{1}{4})^{-4}= \style{}{\frac{256}{1} } = \style{}{256} $$$$(\frac{1}{2})^{7}= \style{}{\frac{1}{128} } $$$$(4\frac{3}{6})^{6}= \style{}{}\style{}{8303} \frac{\style{}{49}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$0.0001^{1} = \style{}{0.0001}$$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{8}{9})^{-4}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{2465}}{\style{}{4096}}$$$$(1\frac{5}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$(0\frac{1}{5})^{6}= \style{}{\frac{1}{15625} } $$$$(-\frac{4}{9})^{6}= \style{}{\frac{4096}{531441} } $$$$(\frac{5}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{5}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(3\frac{1}{9})^{5}= \style{}{}\style{}{291} \frac{\style{}{27109}}{\style{}{59049}}$$$$(\frac{28}{9})^{5}= \style{}{}\style{}{291} \frac{\style{}{27109}}{\style{}{59049}}$$$$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$(-2\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{1}{1000})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{1000}}$$$$(6\frac{0}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{6} } $$$$(\frac{2}{5})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{2}{3})^{4}= \style{}{\frac{16}{81} } $$