Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{3}{4})^{-2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{3}{4})^{-2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{3}{4})^{-2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$$$0.75^{5}= \style{}{\frac{243}{1024} } $$$$(\frac{2}{3})^{5}= \style{}{\frac{32}{243} } $$$$(\frac{2}{3})^{10}= \style{}{\frac{1024}{59049} } $$$$(\frac{2}{9})^{8}= \style{}{\frac{256}{43046721} } $$$$(\frac{2}{9})^{15}= \style{}{\frac{32768}{205891132094649} } $$$$(\frac{2}{9})^{11}= \style{}{\frac{2048}{31381059609} } $$$$(1\frac{3}{8})^{3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{307}}{\style{}{512}}$$$$(\frac{3}{1})^{8}= \style{}{\frac{6561}{1} } = \style{}{6561} $$$$(\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{64}{0.5})^{3}= \style{}{\frac{262144}{0.125} } = \style{}{2097152} $$$$(1\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(\frac{7}{8})^{2}= \style{}{\frac{49}{64} } $$$$(\frac{7}{8})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{15}}{\style{}{49}}$$$$(\frac{15}{8})^{8}= \style{}{}\style{}{152} \frac{\style{}{12753793}}{\style{}{16777216}}$$$$(\frac{5}{2})^{12}= \style{}{}\style{}{59604} \frac{\style{}{2641}}{\style{}{4096}}$$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(\frac{11}{7})^{-2}= \style{}{\frac{49}{121} } $$$$(\frac{125}{1000})^{-2}= \style{}{\frac{1000000}{15625} } = \style{}{64} $$$$(\frac{1}{2})^{50}= \style{}{\frac{1}{1125899906842624} } $$$$(-\frac{2}{5})^{4}= \style{}{\frac{16}{625} } $$$$(\frac{10}{1})^{-21}= \style{}{\frac{1}{1.0E+21} } $$$$0.5^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(\frac{1}{4})^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(-1\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$$$(2\frac{11}{15})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{106}}{\style{}{225}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(-0\frac{2}{3})^{6}= \style{}{\frac{64}{729} } $$$$(\frac{18}{37})^{3}= \style{}{\frac{5832}{50653} } $$$$1.2^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{91}}{\style{}{125}}$$$$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$0.12^{2}= \style{}{\frac{9}{625} } $$