Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{3}{2})^{3}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{3}{2})^{3}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{3}{2})^{3}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(\frac{1}{2})^{2020}= \style{}{\frac{1}{INF} } = \style{}{0} $$(2\frac{2}{3})^{15}= \style{}{}\style{}{2452059} \frac{\style{}{5539319}}{\style{}{14348907}}$$(\frac{3}{8})^{15}= \style{}{\frac{14348907}{35184372088832} } $$(\frac{1}{4})^{4}= \style{}{\frac{1}{256} } $$(\frac{1}{7})^{4}= \style{}{\frac{1}{2401} } $$(10\frac{1}{1})^{21}= \style{}{\frac{7.4002499442582E+21}{1} } = \style{}{7.4002499442582E+21} $$(\frac{2}{3})^{7}= \style{}{\frac{128}{2187} } $$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$(2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$(2\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{18} \frac{\style{}{26}}{\style{}{27}}$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$0.25^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$(1\frac{0}{5})^{2}= \style{}{\frac{25}{25} } = \style{}{1} $$(\frac{1}{2})^{6}= \style{}{\frac{1}{64} } $$(\frac{1}{3})^{5}= \style{}{\frac{1}{243} } $$(\frac{1}{3})^{3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$(\frac{5}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$(\frac{5}{18})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{5}}{\style{}{18}}$$(\frac{3}{5})^{3}= \style{}{\frac{27}{125} } $$(\frac{8}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$(1\frac{1}{3})^{8}= \style{}{}\style{}{9} \frac{\style{}{6487}}{\style{}{6561}}$$(\frac{5}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$(\frac{5}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$(\frac{1}{5})^{2}= \style{}{\frac{1}{25} } $$(1\frac{3}{2})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{3}}{\style{}{2}}$$(0\frac{27}{21})^{1} = \style{}{0}\frac{\style{}{27}}{\style{}{21}}$$(1\frac{6}{7})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{6}}{\style{}{7}}$$(\frac{2}{11})^{-1}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$(\frac{216}{343})^{3}= \style{}{\frac{10077696}{40353607} } $$(\frac{1}{2})^{5}= \style{}{\frac{1}{32} } $$(-\frac{1}{12})^{2}= \style{}{\frac{1}{144} } $$(-\frac{1}{6})^{2}= \style{}{\frac{1}{36} } $