Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{3})^{1}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{3})^{1}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{3})^{1}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(\frac{5}{7})^{2}= \style{}{\frac{25}{49} } $$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$(\frac{8}{5})^{4}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{346}}{\style{}{625}}$$(\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$1.25^{4}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{113}}{\style{}{256}}$$(-1\frac{1}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{21}}{\style{}{100}}$$(\frac{3}{4})^{5}= \style{}{\frac{243}{1024} } $$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$(0\frac{1}{1})^{16}= \style{}{\frac{1}{1} } = \style{}{1} $$(1\frac{1}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{21}}{\style{}{100}}$$(\frac{4}{1})^{3}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$(\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$(3\frac{1}{3})^{10}= \style{}{}\style{}{169350} \frac{\style{}{51850}}{\style{}{59049}}$$1.5^{1} = \style{}{1.5}$$(1\frac{1}{2.5})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{0.96}}{\style{}{1}}$$(\frac{2}{3})^{9}= \style{}{\frac{512}{19683} } $$(\frac{9}{100})^{2}= \style{}{\frac{81}{10000} } $$(\frac{3}{10})^{3}= \style{}{\frac{27}{1000} } $$(\frac{11}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{21}}{\style{}{100}}$$(\frac{7}{10})^{2}= \style{}{\frac{49}{100} } $$(-3\frac{0}{1})^{3}= \style{}{-\frac{27}{1} } = \style{}{-27} $$(-6\frac{0}{1})^{2}= \style{}{\frac{36}{1} } = \style{}{36} $$(-2\frac{2}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{19}}{\style{}{25}}$$(-1\frac{1}{2})^{3}= \style{}{-}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$(2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$(\frac{5}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$(-\frac{2}{10})^{3}= \style{}{-}\style{}{\frac{1}{125}}$$(-\frac{3}{7})^{2}= \style{}{\frac{9}{49} } $$(\frac{3}{7})^{2}= \style{}{\frac{9}{49} } $$(\frac{5}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$(3\frac{4}{11})^{2}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{38}}{\style{}{121}}$$(0\frac{4}{11})^{2}= \style{}{\frac{16}{121} } $$(0\frac{4}{11})^{3}= \style{}{\frac{64}{1331} } $