Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{3})^{-3}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{3})^{-3}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{3})^{-3}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{821}{678976})^{2}= \style{}{\frac{674041}{461008408576} } $$$$(1\frac{1}{16})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{33}}{\style{}{256}}$$$$(\frac{2}{27})^{4}= \style{}{\frac{16}{531441} } $$$$(\frac{1}{16})^{4}= \style{}{\frac{1}{65536} } $$$$(\frac{9}{3})^{3}= \style{}{\frac{729}{27} } = \style{}{27} $$$$(\frac{10}{10})^{210}= \style{}{\frac{1.0E+210}{1.0E+210} } = \style{}{1} $$$$(3\frac{6}{7})^{0}= \style{}{1}$$$$(225\frac{1}{1})^{12}= \style{}{\frac{1.7754206618385E+28}{1} } = \style{}{1.7754206618385E+28} $$$$(\frac{2}{3})^{43}= \style{}{}\style{}{\frac{134217728}{5.0088038237692E+15}}$$$$(\frac{1}{2})^{20}= \style{}{\frac{1}{1048576} } $$$$(\frac{205}{200})^{8}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{1431325229121}}{\style{}{6553600000000}}$$$$-0.03^{3}= \style{}{-\frac{27}{1000000} } $$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(\frac{1}{36})^{4}= \style{}{\frac{1}{1679616} } $$$$(0\frac{1}{2})^{10000}= \style{}{\frac{1}{INF} } = \style{}{0} $$$$(3\frac{3}{1})^{3}= \style{}{\frac{216}{1} } = \style{}{216} $$$$(\frac{4}{25})^{-2}= \style{}{}\style{}{39} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(0\frac{1}{10})^{4}= \style{}{\frac{1}{10000} } $$$$(3\frac{2}{9})^{8}= \style{}{}\style{}{11621} \frac{\style{}{468220}}{\style{}{43046721}}$$$$(36\frac{1}{2})^{0}= \style{}{1}$$$$(1\frac{8}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{6}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{4}{10})^{-2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{5}{6})^{02}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$(-\frac{1}{8})^{-2}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$$$(\frac{1}{2})^{19}= \style{}{\frac{1}{524288} } $$$$(\frac{520}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{5207703} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$$$(-\frac{1}{5})^{5}= \style{}{-\frac{1}{3125} } $$$$(\frac{14}{48})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{49}{576}}$$$$(-2\frac{21}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{38} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{3}{7})^{6}= \style{}{\frac{729}{117649} } $$$$(\frac{1}{24})^{5}= \style{}{\frac{1}{7962624} } $$$$(\frac{10}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{39} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(-1\frac{4}{10})^{8}= \style{}{}\style{}{14} \frac{\style{}{296051}}{\style{}{390625}}$$$$(-2\frac{0}{01})^{5}= \style{}{-\frac{32}{1} } = \style{}{-32} $$$$(2\frac{12}{12})^{2}= \style{}{\frac{1296}{144} } = \style{}{9} $$