Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{3})^{-2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{3})^{-2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{3})^{-2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(1\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{5}{13})^{2}= \style{}{\frac{25}{169} } $$$$1.5^{3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{8}{1000})^{-2}= \style{}{\frac{1000000}{64} } = \style{}{15625} $$$$(3\frac{5}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(72\frac{0.92}{1.0})^{2}= \style{}{}\style{}{5317} \frac{\style{}{0.32639999999992}}{\style{}{1}}$$$$(72\frac{0.92}{1.0})^{1} = \style{}{72}\frac{\style{}{0.92}}{\style{}{1.0}}$$$$(\frac{3}{10})^{3}= \style{}{\frac{27}{1000} } $$$$(\frac{8}{100})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{4}{625}}$$$$(2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{9}{12})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{16}}$$$$(\frac{6}{12})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{4}}$$$$(\frac{18}{24})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{16}}$$$$(\frac{36}{48})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{16}}$$$$(-1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{-}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{2}{5})^{11}= \style{}{\frac{2048}{48828125} } $$$$(\frac{125}{1000})^{10}= \style{}{}\style{}{\frac{3.5527136788005E+15}{3.814697265625E+24}}$$$$(2\frac{5}{8})^{8}= \style{}{}\style{}{2254} \frac{\style{}{7014497}}{\style{}{16777216}}$$$$(\frac{7}{8})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{15}}{\style{}{49}}$$$$(-\frac{11}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{57}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{11}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{57}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{12}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{19}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{4}{5})^{2}= \style{}{\frac{16}{25} } $$$$(\frac{1}{3})^{3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$$$110.77^{13}= \style{}{\frac{3.7799671383282E+52}{1.0E+26} } = \style{}{3.7799671383282E+26} $$$$(\frac{2}{9})^{15}= \style{}{\frac{32768}{205891132094649} } $$$$(\frac{7}{8})^{2}= \style{}{\frac{49}{64} } $$$$(2\frac{1}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$0.5^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{3}{4})^{3}= \style{}{\frac{27}{64} } $$$$(1\frac{1}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$$$(1\frac{1}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$