Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{3})^{-1}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{3})^{-1}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{3})^{-1}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(2\frac{3}{10})^{9}= \style{}{}\style{}{1801} \frac{\style{}{152661463}}{\style{}{1000000000}}$$(3\frac{1}{4})^{-2}= \style{}{\frac{16}{169} } $$(\frac{5}{8})^{5}= \style{}{\frac{3125}{32768} } $$(\frac{2}{2})^{2}= \style{}{\frac{4}{4} } = \style{}{1} $$(2\frac{1}{2})^{6}= \style{}{}\style{}{244} \frac{\style{}{9}}{\style{}{64}}$$(\frac{2}{7})^{2}= \style{}{\frac{4}{49} } $$(\frac{1}{3})^{10}= \style{}{\frac{1}{59049} } $$(\frac{4}{10})^{6}= \style{}{}\style{}{\frac{64}{15625}}$$(\frac{9}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{729} } $$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$(2\frac{2}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{64} } $$(-\frac{2}{3})^{5}= \style{}{-\frac{32}{243} } $$(\frac{1}{3})^{9}= \style{}{\frac{1}{19683} } $$(-\frac{3}{3})^{4}= \style{}{\frac{81}{81} } = \style{}{1} $$(1\frac{3}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{57}}{\style{}{64}}$$(9\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{90} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{4}{1})^{2}= \style{}{\frac{16}{1} } = \style{}{16} $$(0\frac{7}{18})^{0}= \style{}{1}$$(\frac{4}{2})^{3}= \style{}{\frac{64}{8} } = \style{}{8} $$(\frac{3}{8})^{5}= \style{}{\frac{243}{32768} } $$(-2\frac{2}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{19}}{\style{}{25}}$$(-0\frac{2}{3})^{6}= \style{}{\frac{64}{729} } $$(\frac{12}{16})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{16}}$$(\frac{10}{11})^{2}= \style{}{\frac{100}{121} } $$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$0.001^{9}= \style{}{\frac{1}{1.0E+27} } $$(0\frac{3}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(1\frac{3}{4})^{6}= \style{}{}\style{}{28} \frac{\style{}{2961}}{\style{}{4096}}$$(-1\frac{1}{3})^{23}= \style{}{-}\style{}{747} \frac{\style{}{43789593895}}{\style{}{94143178827}}$$(\frac{10}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$(0\frac{1}{8})^{-7}= \style{}{\frac{2097152}{1} } = \style{}{2097152} $$(7\frac{1}{1})^{0}= \style{}{1}$$(\frac{1}{15})^{17}= \style{}{\frac{1}{9.8526125335693E+19} } $