Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{1}{3})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{1}{3})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{1}{3})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{9}{10})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{9}}{\style{}{10}}$$$$(\frac{1008}{1000})^{6}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{186806875751}}{\style{}{3814697265625}}$$$$(0\frac{4}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{37400}{6551.55})^{3}= \style{}{}\style{}{186} \frac{\style{}{8393096160.1094}}{\style{}{281210918837.85}}$$$$1.5^{9}= \style{}{}\style{}{38} \frac{\style{}{227}}{\style{}{512}}$$$$(0\frac{242}{1000})^{0}= \style{}{1}$$$$(2\frac{2}{1})^{1} = \style{}{2}\frac{\style{}{2}}{\style{}{1}}$$$$(0\frac{1}{3})^{7}= \style{}{\frac{1}{2187} } $$$$(\frac{8}{12})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{8}{27}}$$$$(\frac{6}{11})^{0}= \style{}{1}$$$$(-0\frac{4}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$(\frac{8}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{16}{25}}$$$$(\frac{13}{20})^{5}= \style{}{\frac{371293}{3200000} } $$$$(0\frac{5}{10})^{7}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{128}}$$$$(\frac{1}{100})^{4}= \style{}{\frac{1}{100000000} } $$$$-1.25^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(5\frac{3}{2})^{1} = \style{}{5}\frac{\style{}{3}}{\style{}{2}}$$$$(\frac{1}{12})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{9}{3})^{3}= \style{}{\frac{729}{27} } = \style{}{27} $$$$0.01^{9}= \style{}{\frac{1}{1000000000000000000} } $$$$(\frac{25}{7})^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{37}}{\style{}{49}}$$$$(\frac{30000}{8000})^{2}= \style{}{}\style{}{14} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(4\frac{2}{2})^{2}= \style{}{\frac{100}{4} } = \style{}{25} $$$$(\frac{1}{2})^{7}= \style{}{\frac{1}{128} } $$$$(\frac{1}{4})^{7}= \style{}{\frac{1}{16384} } $$$$(0\frac{5}{8})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(\frac{1}{6})^{2}= \style{}{\frac{1}{36} } $$$$(\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{3}{8})^{2}= \style{}{\frac{9}{64} } $$$$(-2\frac{0}{1})^{3}= \style{}{-\frac{8}{1} } = \style{}{-8} $$$$0.5^{5}= \style{}{\frac{1}{32} } $$$$(\frac{2187}{16384})^{2}= \style{}{\frac{4782969}{268435456} } $$$$(2\frac{3}{8})^{1} = \style{}{2}\frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(5\frac{1}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{6} } $$