Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{1}{2})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{1}{2})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{1}{2})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{9})^{-9}= \style{}{\frac{387420489}{1} } = \style{}{387420489} $$$$1.5^{10}= \style{}{}\style{}{57} \frac{\style{}{681}}{\style{}{1024}}$$$$(\frac{2}{3})^{-3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{5}{9})^{-1}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{4}}{\style{}{5}}$$$$(-5\frac{1}{1})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{7}{7})^{6}= \style{}{\frac{117649}{117649} } = \style{}{1} $$$$(-2\frac{1}{4})^{7}= \style{}{-}\style{}{291} \frac{\style{}{15225}}{\style{}{16384}}$$$$0.3^{-3}= \style{}{}\style{}{37} \frac{\style{}{1}}{\style{}{27}}$$$$1.02^{16}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{2.0693763652136E+15}}{\style{}{5.5511151231258E+15}}$$$$(\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$$$(6\frac{3}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{45} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(0\frac{27}{8})^{1} = \style{}{0}\frac{\style{}{27}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{4}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{64} } $$$$2.5^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(3\frac{1}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{111} \frac{\style{}{145}}{\style{}{256}}$$$$(\frac{48}{95})^{3}= \style{}{\frac{110592}{857375} } $$$$(\frac{1}{2})^{4}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{1}{7})^{3}= \style{}{\frac{1}{343} } $$$$1.8^{2}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{6}}{\style{}{25}}$$$$(2\frac{1}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{22}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(1\frac{5}{14})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{165}}{\style{}{196}}$$$$(\frac{15}{36})^{-2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{19}}{\style{}{25}}$$$$(-0\frac{4}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$(72\frac{0.92}{1.0})^{2}= \style{}{}\style{}{5317} \frac{\style{}{0.32639999999992}}{\style{}{1}}$$$$(\frac{9}{10})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{9}}{\style{}{10}}$$$$(5\frac{1}{7})^{14}= \style{}{}\style{}{9054457832} \frac{\style{}{94868602880}}{\style{}{96889010407}}$$$$(-\frac{27}{9})^{1} = \style{}{-}\frac{\style{}{27}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{81}{625})^{3}= \style{}{\frac{531441}{244140625} } $$$$(\frac{36}{48})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{16}}$$$$(\frac{2}{3})^{12}= \style{}{\frac{4096}{531441} } $$$$(\frac{5}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{5} } $$$$(0\frac{1}{6})^{6}= \style{}{\frac{1}{46656} } $$$$(\frac{13}{52})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{16}}$$$$(\frac{25}{100})^{-2}= \style{}{\frac{10000}{625} } = \style{}{16} $$