Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{1}{2})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{1}{2})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{1}{2})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(1\frac{1}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{3}{5})^{4}= \style{}{\frac{81}{625} } $$$$(2\frac{1}{4})^{6}= \style{}{}\style{}{129} \frac{\style{}{3057}}{\style{}{4096}}$$$$(\frac{4}{5})^{13}= \style{}{\frac{67108864}{1220703125} } $$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$1.02^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7651}}{\style{}{125000}}$$$$(\frac{3}{4})^{4}= \style{}{\frac{81}{256} } $$$$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(2\frac{1}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$$$(-3\frac{4}{7})^{2}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{37}}{\style{}{49}}$$$$(-1\frac{2}{5})^{3}= \style{}{-}\style{}{2} \frac{\style{}{93}}{\style{}{125}}$$$$(1\frac{3}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{3}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$$$(\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{\frac{3}{1} } = \style{}{3} $$$$(1\frac{1}{5})^{-3}= \style{}{\frac{125}{216} } $$$$(2\frac{0}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{2} } $$$$(2\frac{1}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{3} } $$$$(\frac{1}{2})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$$$(\frac{1}{2})^{4}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$$$(\frac{1}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$$$(\frac{3}{7})^{-2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{4}}{\style{}{9}}$$$$(\frac{5}{2})^{-3}= \style{}{\frac{8}{125} } $$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$(2\frac{3}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{11} } $$$$(\frac{2}{3})^{5}= \style{}{\frac{32}{243} } $$$$(-2\frac{1}{3})^{4}= \style{}{}\style{}{29} \frac{\style{}{52}}{\style{}{81}}$$$$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$$$(3\frac{2}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1331} } $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(2\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$