Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 1.55 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 1.55 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 1.55 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$-0.231$$$$2.62275=\style{}{ \frac{10491}{4000}} = \style{}{2 \frac{2491}{4000}}$$$$-0.012= \style{}{-}\style{}{\frac{3}{250}}$$$$0.6666666666666666666666666666= \style{}{}\style{}{\frac{6.0632980118195E+15}{9.0949470177293E+15}}$$$$4.498=\style{}{ \frac{2249}{500}} = \style{}{4 \frac{249}{500}}$$$$-2.75=\style{}{- \frac{11}{4}} = \style{}{-2 \frac{3}{4}}$$$$0.025= \style{}{}\style{}{\frac{1}{40}}$$$$-0.26= \style{}{-}\style{}{\frac{13}{50}}$$$$8.02=\style{}{ \frac{401}{50}} = \style{}{8 \frac{1}{50}}$$$$3.76=\style{}{ \frac{94}{25}} = \style{}{3 \frac{19}{25}}$$$$0.0026= \style{}{}\style{}{\frac{13}{5000}}$$$$0.444= \style{}{}\style{}{\frac{111}{250}}$$$$0.05671$$$$0.010204081631$$$$29.75=\style{}{ \frac{119}{4}} = \style{}{29 \frac{3}{4}}$$$$-32.625=\style{}{- \frac{261}{8}} = \style{}{-32 \frac{5}{8}}$$$$0.285= \style{}{}\style{}{\frac{57}{200}}$$$$0.7777777777777778= \style{}{}\style{}{\frac{3.8888888888889E+15}{5000000000000000}}$$$$0.020202020202= \style{}{}\style{}{\frac{10101010101}{500000000000}}$$$$2.22222222222222222221$$$$66.2.3=\style{}{ \frac{331}{5}} = \style{}{66 \frac{1}{5}}$$$$1.83=\style{}{ \frac{183}{100}} = \style{}{1 \frac{83}{100}}$$$$0.7002= \style{}{}\style{}{\frac{3501}{5000}}$$$$0..60001$$$$0.38461538461538461538461538461538=\style{}{ \frac{-8.5401771125012E+15}{-2.2204460492503E+16}} = \style{}{0 \frac{-8.5401771125012E+15}{-2.2204460492503E+16}}$$$$7.91=\style{}{ \frac{791}{100}} = \style{}{7 \frac{91}{100}}$$$$5.375=\style{}{ \frac{43}{8}} = \style{}{5 \frac{3}{8}}$$$$-2.4285714286=\style{}{- \frac{12142857143}{5000000000}} = \style{}{-2 \frac{2142857143}{5000000000}}$$$$0.354= \style{}{}\style{}{\frac{177}{500}}$$$$2.39=\style{}{ \frac{239}{100}} = \style{}{2 \frac{39}{100}}$$$$0.8571$$$$1.43783784=\style{}{ \frac{17972973}{12500000}} = \style{}{1 \frac{5472973}{12500000}}$$$$9.0\style{}{ \frac{9}{1}} = \style{}{9}$$$$0.9886540708= \style{}{}\style{}{\frac{2471635177}{2500000000}}$$$$1.17=\style{}{ \frac{117}{100}} = \style{}{1 \frac{17}{100}}$$