Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 0.35 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 0.35 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 0.35 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$-4.5=\style{}{- \frac{9}{2}} = \style{}{-4 \frac{1}{2}}$$$$3.6=\style{}{ \frac{18}{5}} = \style{}{3 \frac{3}{5}}$$$$0.331$$$$0.99991$$$$0.6= \style{}{}\style{}{\frac{3}{5}}$$$$3.5=\style{}{ \frac{7}{2}} = \style{}{3 \frac{1}{2}}$$$$-1.12=\style{}{- \frac{28}{25}} = \style{}{-1 \frac{3}{25}}$$$$3.16=\style{}{ \frac{79}{25}} = \style{}{3 \frac{4}{25}}$$$$0.29= \style{}{}\style{}{\frac{7.25}{25}}$$$$3.42=\style{}{ \frac{171}{50}} = \style{}{3 \frac{21}{50}}$$$$1.05=\style{}{ \frac{21}{20}} = \style{}{1 \frac{1}{20}}$$$$1.67=\style{}{ \frac{167}{100}} = \style{}{1 \frac{67}{100}}$$$$1.57=\style{}{ \frac{157}{100}} = \style{}{1 \frac{57}{100}}$$$$5.125=\style{}{ \frac{41}{8}} = \style{}{5 \frac{1}{8}}$$$$1.68=\style{}{ \frac{42}{25}} = \style{}{1 \frac{17}{25}}$$$$3.7=\style{}{ \frac{37}{10}} = \style{}{3 \frac{7}{10}}$$$$1.16=\style{}{ \frac{23.2}{20}} = \style{}{1 \frac{3.2}{20}}$$$$3.33=\style{}{ \frac{333}{100}} = \style{}{3 \frac{33}{100}}$$$$-1.3=\style{}{- \frac{13}{10}} = \style{}{-1 \frac{3}{10}}$$$$7.65=\style{}{ \frac{153}{20}} = \style{}{7 \frac{13}{20}}$$$$0.92= \style{}{}\style{}{\frac{23}{25}}$$$$0.95= \style{}{}\style{}{\frac{19}{20}}$$$$1.023232323=\style{}{ \frac{1023232323}{1000000000}} = \style{}{1 \frac{23232323}{1000000000}}$$$$10.05=\style{}{ \frac{201}{20}} = \style{}{10 \frac{1}{20}}$$$$0.231$$$$1.666=\style{}{ \frac{833}{500}} = \style{}{1 \frac{333}{500}}$$$$0.05= \style{}{}\style{}{\frac{1}{20}}$$$$2.4=\style{}{ \frac{12}{5}} = \style{}{2 \frac{2}{5}}$$$$6.125=\style{}{ \frac{49}{8}} = \style{}{6 \frac{1}{8}}$$$$0.4166666666666671$$$$04166666666666671$$$$0.88= \style{}{}\style{}{\frac{22}{25}}$$$$0.75= \style{}{}\style{}{\frac{3}{4}}$$$$0.16= \style{}{}\style{}{\frac{4}{25}}$$$$7.5=\style{}{ \frac{15}{2}} = \style{}{7 \frac{1}{2}}$$