Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 0.21 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 0.21 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 0.21 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$3.1.8=\style{}{ \frac{31}{10}} = \style{}{3 \frac{1}{10}}$$$$33.333333=\style{}{ \frac{33333333}{1000000}} = \style{}{33 \frac{333333}{1000000}}$$$$6.25=\style{}{ \frac{25}{4}} = \style{}{6 \frac{1}{4}}$$$$0.38= \style{}{}\style{}{\frac{19}{50}}$$$$3.6=\style{}{ \frac{18}{5}} = \style{}{3 \frac{3}{5}}$$$$0.0625= \style{}{}\style{}{\frac{1}{16}}$$$$50.66=\style{}{ \frac{2533}{50}} = \style{}{50 \frac{33}{50}}$$$$0.691$$$$0.1666= \style{}{}\style{}{\frac{833}{5000}}$$$$0.085= \style{}{}\style{}{\frac{17}{200}}$$$$4.3=\style{}{ \frac{43}{10}} = \style{}{4 \frac{3}{10}}$$$$0.83331$$$$0.666666666= \style{}{}\style{}{\frac{333333333}{500000000}}$$$$-6.125=\style{}{- \frac{49}{8}} = \style{}{-6 \frac{1}{8}}$$$$.750= \style{}{}\style{}{\frac{3}{4}}$$$$2.83=\style{}{ \frac{283}{100}} = \style{}{2 \frac{83}{100}}$$$$0.59055118111$$$$1.875=\style{}{ \frac{15}{8}} = \style{}{1 \frac{7}{8}}$$$$11.7=\style{}{ \frac{117}{10}} = \style{}{11 \frac{7}{10}}$$$$0.0325= \style{}{}\style{}{\frac{13}{400}}$$$$1.01=\style{}{ \frac{101}{100}} = \style{}{1 \frac{1}{100}}$$$$0.331$$$$4.01=\style{}{ \frac{401}{100}} = \style{}{4 \frac{1}{100}}$$$$2.660281989890928=\style{}{ \frac{1.6626762436818E+14}{62500000000000}} = \style{}{2 \frac{41267624368183}{62500000000000}}$$$$3.09=\style{}{ \frac{309}{100}} = \style{}{3 \frac{9}{100}}$$$$-67.75=\style{}{- \frac{271}{4}} = \style{}{-67 \frac{3}{4}}$$$$6666666671$$$$91.2=\style{}{ \frac{456}{5}} = \style{}{91 \frac{1}{5}}$$$$3.13=\style{}{ \frac{313}{100}} = \style{}{3 \frac{13}{100}}$$$$2.4050=\style{}{ \frac{24050}{10000}} = \style{}{2 \frac{4050}{10000}}$$$$0.866= \style{}{}\style{}{\frac{433}{500}}$$$$16.8=\style{}{ \frac{84}{5}} = \style{}{16 \frac{4}{5}}$$$$162.22222222=\style{}{ \frac{8111111111}{50000000}} = \style{}{162 \frac{11111111}{50000000}}$$$$3.33=\style{}{ \frac{333}{100}} = \style{}{3 \frac{33}{100}}$$$$1.7142857142857=\style{}{ \frac{17142857142857}{10000000000000}} = \style{}{1 \frac{7142857142857}{10000000000000}}$$