Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 0.155 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 0.155 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 0.155 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$12.12=\style{}{ \frac{303}{25}} = \style{}{12 \frac{3}{25}}$$$$0.65= \style{}{}\style{}{\frac{13}{20}}$$$$0.46= \style{}{}\style{}{\frac{23}{50}}$$$$0.391$$$$0.25= \style{}{}\style{}{\frac{1}{4}}$$$$0.931$$$$0.40= \style{}{}\style{}{\frac{2}{5}}$$$$0.531$$$$2.53=\style{}{ \frac{63.25}{25}} = \style{}{2 \frac{13.25}{25}}$$$$2.33=\style{}{ \frac{233}{100}} = \style{}{2 \frac{33}{100}}$$$$41.9=\style{}{ \frac{419}{10}} = \style{}{41 \frac{9}{10}}$$$$7.15=\style{}{ \frac{143}{20}} = \style{}{7 \frac{3}{20}}$$$$21.5=\style{}{ \frac{43}{2}} = \style{}{21 \frac{1}{2}}$$$$2.5=\style{}{ \frac{5}{2}} = \style{}{2 \frac{1}{2}}$$$$7201$$$$.00171$$$$1.05=\style{}{ \frac{21}{20}} = \style{}{1 \frac{1}{20}}$$$$0.15= \style{}{}\style{}{\frac{3}{20}}$$$$16.67=\style{}{ \frac{1667}{100}} = \style{}{16 \frac{67}{100}}$$$$0.40625= \style{}{}\style{}{\frac{13}{32}}$$$$1.45=\style{}{ \frac{29}{20}} = \style{}{1 \frac{9}{20}}$$$$6.40=\style{}{ \frac{32}{5}} = \style{}{6 \frac{2}{5}}$$$$0.55= \style{}{}\style{}{\frac{11}{20}}$$$$0.375= \style{}{}\style{}{\frac{3}{8}}$$$$3.3333=\style{}{ \frac{33333}{10000}} = \style{}{3 \frac{3333}{10000}}$$$$0.625= \style{}{}\style{}{\frac{5}{8}}$$$$10.125=\style{}{ \frac{81}{8}} = \style{}{10 \frac{1}{8}}$$$$1.2=\style{}{ \frac{6}{5}} = \style{}{1 \frac{1}{5}}$$$$0.9375= \style{}{}\style{}{\frac{15}{16}}$$$$1.09=\style{}{ \frac{109}{100}} = \style{}{1 \frac{9}{100}}$$$$0.238= \style{}{}\style{}{\frac{119}{500}}$$$$0.2666666= \style{}{}\style{}{\frac{533333.2}{2000000}}$$$$0.075= \style{}{}\style{}{\frac{3}{40}}$$$$0.4= \style{}{}\style{}{\frac{2}{5}}$$$$0.08= \style{}{}\style{}{\frac{2}{25}}$$