Kalkulator ułamków
potęgowanie $(1\frac{3}{2})^{-1}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(1\frac{3}{2})^{-1}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(1\frac{3}{2})^{-1}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(1\frac{6}{7})^{1} = \style{}{1}\frac{\style{}{6}}{\style{}{7}}$$$$-0.002^{-3}= \style{}{-\frac{125000000}{1} } = \style{}{-125000000} $$$$0.03^{-2}= \style{}{}\style{}{1111} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$(1\frac{1}{4})^{-3}= \style{}{\frac{64}{125} } $$$$(\frac{1}{5})^{-3}= \style{}{\frac{125}{1} } = \style{}{125} $$$$(3\frac{1}{20})^{3}= \style{}{}\style{}{28} \frac{\style{}{2981}}{\style{}{8000}}$$$$(1\frac{25}{100})^{15}= \style{}{\frac{2.8421709430404E+31}{1.0E+30} } $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{27}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{19683} } $$$$0.25^{-3}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$$$0.0001^{1} = \style{}{0.0001}$$$$(3\frac{3}{2})^{1} = \style{}{3}\frac{\style{}{3}}{\style{}{2}}$$$$(0\frac{9}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(-0\frac{1}{1})^{3}= \style{}{\frac{1}{1} } = \style{}{1} $$$$(\frac{7}{5})^{5}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{1182}}{\style{}{3125}}$$$$-4.7^{2}= \style{}{}\style{}{22} \frac{\style{}{9}}{\style{}{100}}$$$$(96\frac{5}{5})^{4}= \style{}{\frac{55330800625}{625} } = \style{}{88529281} $$$$(3\frac{3}{8})^{-23}= \style{}{}\style{}{\frac{7.074620124653E-13}{1}}$$$$(-5\frac{1}{3})^{0}= \style{}{1}$$$$(-7\frac{1}{1})^{0}= \style{}{1}$$$$-1.3^{3}= \style{}{-}\style{}{2} \frac{\style{}{197}}{\style{}{1000}}$$$$(\frac{58}{29})^{8}= \style{}{\frac{128063081718016}{500246412961} } = \style{}{256} $$$$(\frac{32}{20})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{1}{64})^{7}= \style{}{\frac{1}{4398046511104} } $$$$(\frac{4}{10})^{-1}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$(\frac{4}{3})^{202}= \style{}{\frac{4.1315998049391E+121}{2.3905258998829E+96} } = \style{}{1.7283225440651E+25} $$$$(-10\frac{1}{10})^{0}= \style{}{1}$$$$(-3\frac{1}{9})^{-2}= \style{}{\frac{81}{784} } $$$$(1\frac{0.06}{4})^{12}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{410241.0395169}}{\style{}{2097152}}$$$$(\frac{1}{2})^{-5}= \style{}{\frac{32}{1} } = \style{}{32} $$$$(0\frac{6}{5})^{8}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{117116}}{\style{}{390625}}$$$$(\frac{5}{18})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{5}}{\style{}{18}}$$$$(4\frac{3}{7})^{-1}= \style{}{\frac{7}{31} } $$$$(1\frac{11}{7})^{11}= \style{}{}\style{}{32502} \frac{\style{}{1336278246}}{\style{}{1977326743}}$$$$(\frac{25}{1})^{1005}= \style{}{}\style{}{INF} \frac{\style{}{NAN}}{\style{}{1}}$$