Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{3}{1})^{9}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{3}{1})^{9}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{3}{1})^{9}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$0.4^{0}= \style{}{1}$$$$(1\frac{29}{100})^{-1}= \style{}{\frac{100}{129} } $$$$(\frac{10}{14})^{13}= \style{}{}\style{}{\frac{1220703125}{96889010407}}$$$$(3\frac{15}{18})^{3}= \style{}{}\style{}{56} \frac{\style{}{71}}{\style{}{216}}$$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(\frac{4}{2})^{18}= \style{}{\frac{68719476736}{262144} } = \style{}{262144} $$$$(\frac{1}{5})^{-3}= \style{}{\frac{125}{1} } = \style{}{125} $$$$(\frac{4}{9})^{-6}= \style{}{}\style{}{129} \frac{\style{}{3057}}{\style{}{4096}}$$$$(\frac{4}{11})^{2}= \style{}{\frac{16}{121} } $$$$(10\frac{1}{1})^{3}= \style{}{\frac{1331}{1} } = \style{}{1331} $$$$(\frac{4}{9})^{-1}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{1}{6})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{6}}$$$$(\frac{125}{216})^{-11}= \style{}{}\style{}{410} \frac{\style{}{3.2312736861606E+14}}{\style{}{1.7347234759768E+15}}$$$$(8\frac{68}{100})^{-10}= \style{}{}\style{}{0} \frac{\style{}{-95367431640625}}{\style{}{-2.3152470445235E+23}}$$$$(7\frac{1}{1})^{15}= \style{}{\frac{35184372088832}{1} } = \style{}{35184372088832} $$$$(1\frac{3}{100})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{609}}{\style{}{10000}}$$$$(\frac{11}{18})^{5}= \style{}{\frac{161051}{1889568} } $$$$(2\frac{3}{4})^{-12}= \style{}{\frac{16777216}{3138428376721} } $$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$(\frac{8}{125})^{-1}= \style{}{}\style{}{15} \frac{\style{}{5}}{\style{}{8}}$$$$0.08^{2}= \style{}{\frac{4}{625} } $$$$(\frac{8}{636620})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{4}{25330314025}}$$$$(-4\frac{1}{2})^{0}= \style{}{1}$$$$(\frac{225}{200})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{9}{25})^{-2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{58}}{\style{}{81}}$$$$(45\frac{7}{9})^{3}= \style{}{}\style{}{95932} \frac{\style{}{100}}{\style{}{729}}$$$$1.0^{5}= \style{}{\frac{1}{1} } = \style{}{1} $$$$(-\frac{6}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{11}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(0.95\frac{1}{6})^{1} = \style{}{0.95}$$$$(-10\frac{4}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{116} \frac{\style{}{16}}{\style{}{25}}$$$$(3\frac{3}{2})^{-4}= \style{}{\frac{16}{6561} } $$$$(-1\frac{2}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{24}}{\style{}{25}}$$$$(\frac{25}{5})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{25}}{\style{}{5}}$$$$(\frac{75}{8})^{-3}= \style{}{\frac{512}{421875} } $$