Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{2}{3})^{3}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{2}{3})^{3}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{2}{3})^{3}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(4\frac{5}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{42} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(9\frac{1}{1})^{10}= \style{}{\frac{10000000000}{1} } = \style{}{10000000000} $$(1\frac{8}{10})^{21}= \style{}{\frac{2.2946825189513E+26}{1.0E+21} } $$(9\frac{1}{1})^{6}= \style{}{\frac{1000000}{1} } = \style{}{1000000} $$(\frac{3}{8})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$(2\frac{5}{4})^{1} = \style{}{2}\frac{\style{}{5}}{\style{}{4}}$$(\frac{1}{10})^{4}= \style{}{\frac{1}{10000} } $$(-1\frac{1}{1})^{2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$(-1\frac{1}{1})^{-2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$(\frac{1}{1})^{0}= \style{}{1}$$(\frac{4}{2})^{2}= \style{}{\frac{16}{4} } = \style{}{4} $$(\frac{2}{2})^{2}= \style{}{\frac{4}{4} } = \style{}{1} $$(\frac{1}{1})^{2}= \style{}{\frac{1}{1} } = \style{}{1} $$(\frac{1}{3})^{2}= \style{}{\frac{1}{9} } $$(\frac{1}{10})^{5}= \style{}{\frac{1}{100000} } $$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$(\frac{9}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{17}}{\style{}{64}}$$(\frac{5}{4})^{-31}= \style{}{}\style{}{\frac{2199023255552}{2.2204460492503E+15}}$$(2\frac{1}{2})^{6}= \style{}{}\style{}{244} \frac{\style{}{9}}{\style{}{64}}$$(2\frac{3}{10})^{9}= \style{}{}\style{}{1801} \frac{\style{}{152661463}}{\style{}{1000000000}}$$(3\frac{1}{4})^{-2}= \style{}{\frac{16}{169} } $$(\frac{5}{8})^{5}= \style{}{\frac{3125}{32768} } $$(\frac{2}{7})^{2}= \style{}{\frac{4}{49} } $$(\frac{1}{3})^{10}= \style{}{\frac{1}{59049} } $$(\frac{4}{10})^{6}= \style{}{}\style{}{\frac{64}{15625}}$$(\frac{9}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{729} } $$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$(2\frac{2}{3})^{-2}= \style{}{\frac{9}{64} } $$(-\frac{2}{3})^{5}= \style{}{-\frac{32}{243} } $$(\frac{1}{3})^{9}= \style{}{\frac{1}{19683} } $$(-\frac{3}{3})^{4}= \style{}{\frac{81}{81} } = \style{}{1} $$(1\frac{3}{8})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{57}}{\style{}{64}}$$(9\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{90} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{4}{1})^{2}= \style{}{\frac{16}{1} } = \style{}{16} $$(0\frac{7}{18})^{0}= \style{}{1}$