Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{1}{4})^{-4}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{1}{4})^{-4}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{1}{4})^{-4}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(1\frac{0.0575}{4})^{12}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{12243.003853808}}{\style{}{65536}}$$$$0.4^{0}= \style{}{1}$$$$(1\frac{0.0825}{4})^{12}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{4657331.5619882}}{\style{}{16777216}}$$$$(1\frac{0.020625}{1})^{12}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{0.27759859335352}}{\style{}{1}}$$$$0.25^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{17}{19})^{0}= \style{}{1}$$$$0.6^{2}= \style{}{\frac{9}{25} } $$$$(2\frac{1205}{1200})^{36}= \style{}{\frac{1.1183807571435E+128}{7.0880187498509E+110} } = \style{}{1.5778467814677E+17} $$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(1\frac{1}{50})^{16}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{2.0693763652136E+15}}{\style{}{5.5511151231258E+15}}$$$$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$$$(5\frac{1}{1})^{5}= \style{}{\frac{7776}{1} } = \style{}{7776} $$$$(\frac{8}{4})^{3}= \style{}{\frac{512}{64} } = \style{}{8} $$$$(\frac{7}{8})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{15}}{\style{}{49}}$$$$(\frac{4}{1})^{13}= \style{}{\frac{67108864}{1} } = \style{}{67108864} $$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$(\frac{128}{2})^{6}= \style{}{\frac{4398046511104}{64} } = \style{}{68719476736} $$$$(\frac{4}{10})^{18}= \style{}{}\style{}{\frac{262144}{3814697265625}}$$$$(0\frac{5}{19})^{10}= \style{}{\frac{9765625}{6131066257801} } $$$$(\frac{1}{3})^{54}= \style{}{\frac{1}{5.814973700304E+25} } $$$$(54\frac{1}{3})^{1} = \style{}{54}\frac{\style{}{1}}{\style{}{3}}$$$$(54\frac{1}{3})^{54}= \style{}{\frac{2.8716442561582E+119}{5.814973700304E+25} } = \style{}{4.9383615544264E+93} $$$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$$$(\frac{4}{7})^{0}= \style{}{1}$$$$(1\frac{1}{3})^{11}= \style{}{}\style{}{23} \frac{\style{}{119923}}{\style{}{177147}}$$$$(\frac{1}{64})^{6}= \style{}{\frac{1}{68719476736} } $$$$(\frac{8}{81})^{10}= \style{}{}\style{}{\frac{524288}{5.9363600874301E+15}}$$$$(\frac{1}{25})^{9}= \style{}{\frac{1}{3814697265625} } $$$$(\frac{4}{3})^{-4}= \style{}{\frac{81}{256} } $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{1}{5})^{12}= \style{}{\frac{1}{244140625} } $$$$(8\frac{1}{1})^{15}= \style{}{\frac{205891132094649}{1} } = \style{}{205891132094649} $$$$(\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{63}{9})^{2}= \style{}{\frac{3969}{81} } = \style{}{49} $$$$(\frac{1016}{100})^{5}= \style{}{}\style{}{108260} \frac{\style{}{1258524}}{\style{}{9765625}}$$